Alla ska ha tillgång till bra allergivård

En ny, uppdaterad kömiljard och samordning av kompetensförsörjningen inom vården. Så vill regeringen komma till rätta med de stora skillnaderna i allergivården, skriver socialminister Lena Hallengren (S) i en kommentar till resultaten i Allergias undersökning.

Hur ser du på de ojämna förutsättningarna för att få allergivård i landet?
– Min utgångspunkt som socialminister är att vi ska ha en lika bra som tillgänglig vård i Sverige. Som ett led i att brett öka tillgängligheten i vården inför regeringen en ny, uppdaterad kömiljard för att korta köerna. Vi stödjer även arbetet med omställningen till den nära vården där fokus är att förbättra tillgängligheten på våra vårdcentraler.

Vilken strategi har regeringen för att öka antalet allergologer, med tanke på den generationsväxling som pågår?
– Det är landstingen som har ansvar för att se till att det utbildas allergologer och andra specialistläkare i tillräcklig utsträckning. Regeringen ser dock ett behov att från nationell nivå samordna kompetensförsörjningsarbetet. Det jobbar vi med nu, och det är också en del i Januariavtalet. Tillgänglighetsarbetet måste vara brett och självklart inkludera just kompetensförsörjningen. Vi avsätter även 3,3 miljarder kronor för att stärka kompetensförsörjningen och bemanningen i landstingen.

Hur arbetar regeringen mer för att alla ska få samma tillgång till bra allergivård?
– Den nationella nivån kan också bidra med riktlinjer för en bra och jämlik vård och överlag stärka kunskapsstyrningen, det vill säga att den vård som ges utgår från den bästa och nyaste kunskapen. En annan central del handlar om nationell uppföljning av vården, inte minst av Socialstyrelsen och Vårdanalys, som kan visa på eventuella ojämlikheter.

Text Zandra Zernell Foto Björn Nordqvist