Aktuellt i förbundet

Kongress 2016: Samma medlemsavgift i hela landet

Vad är viktigast att satsa på de kommande tre åren och vilka är bäst lämpade att leda arbetet? Nu har kongressen sagt sitt.
Kongressen vart tredje år är förbundets högsta beslutande organ. Det är då medlemmarna har möjlighet att styra verksamheten i den riktning man vill. Själva kongressdagarna har föregåtts av att föreningarna har lämnat in motioner, utsett ombud att representera dem och diskuterat hur man ska rösta.
Denna gång hade ett rekordstort antal motioner skickats in, 104 stycken. Många handlade om att man vill att förbundet ska verka för ökad tillgänglighet på en rad olika områden genom både mer information och ökat påverkansarbete. Förbundsstyrelsen och kongressombuden var eniga om att gå många av dessa motioner till mötes.

Fokus på kunskap

Ett av alla de viktiga besluten var att systemet med att lokalföreningarna tagit olika medlemsavgifter ska upphöra till förmån för en enhetlig avgift. Från och med nästa år kommer det alltså att bli enklare att svara på frågan vad det kostar att vara medlem.
En verksamhetsplan med fokus på kunskap antogs. Erfarenheter visar nämligen att det största hindret för att nå framgång i förbundets frågor är okunskap, falsk och felaktig kunskap, otillräcklig spridning av existerande kunskap och obenägenhet att ta till sig och utnyttja ny kunskap.
Kongressen beslutade inte ”bara” om verksamheten de närmaste tre åren utan antog också en vision för år 2025. Den tar upp vad förbundet och forskningsfonden önskar uppnå inom forskning, tillgänglighet, skola/förskola, föräldrastöd, konsumentfrågor, media och vård.

Prisade personer

Kongressen är också ett tillfälle att prisa och uppmuntra personer som gjort särskilt betydelsefulla insatser. Det kan man verkligen säga att de tre personer som tilldelades det nyinstiftade hederstecknet Silversvalan gjort: Ann-Margret Andersson, Skåne, Eskil Hedberg, Blekinge och Lhena Hjalmarsson, Östergötland.
Utan medlemmar – inga föreningar. De tre som lyckats värva flest nya det senaste halvåret är Anette Torvidsson Eriksson, Region Mellannorrland, Anneli Möller, Västra Götaland och Anna-Lena Didic, Örebro. De mottog presentkort som premie.

Ny förbundsstyrelse

Förbundsstyrelsen

Den nya förbundsstyrelsen: Gisela Petersson, Skåne,  Gunnel Mimi Wandeli, Stockholms län (ny), Maritha Sedvallson, ordförande, Region Mellannorrland, Peter Norén, Västerbotten (ny, suppleant), Solveig Enberg, Södermanland, Emma Larsson, Skåne, David Lindvall, Gotland (ny), Anna-Lena Didic, Örebro län(suppleant), Mikaela Odemyr, andre vice ordförande, Region Mellannorrland, Leif Henriksson, förste vice ordförande, Västra Götaland, Birgitta Alstergren, Norrbotten (suppleant). Saknas på bilden gör Jan Olson, Stockholms län (ny). Foto: Jens Sølvberg

Vilket var det viktigaste kongressbeslutet?

Kerstin Fagerström
Kerstin Fagerström, Stockholm
– Det var att Mimi Wandeli kom med i styrelsen. Hon är en jätteduktig och insatt person. Det är också bra att Södergården ska vara öppen i sommar på försök, men det kommer inte att gå att utvärdera eftersom det inte marknadsförts så mycket.

Michael Thomasson

 Michael Thomasson, Dalarna
– Det blev inget beslut om att verka för att NO-mätare införs på vårdcentraler, men det var ändå bra att frågan lyftes. Det är något att arbeta vidare med. Det togs bra beslut om att öka tillgängligheten i skolan och kollektivtrafiken. Det fanns många ”viktigaste” frågor!

Jessica Zyrenia

Jessica Zyrenia, Region Mellansverige
– Den enhetliga medlemsavgiften och att det kom in lite nytt blod i styrelsen. Det behövs för att man inte ska fastna i fyrkantigt tänkande. Speciellt roligt var det att Peter Norén kom in, han kan göra mycket bra.

Camilla Treldal

Camilla Treldal, Skåne
– Den enhetliga medlemsavgiften, även om jag skulle velat ha en lite mjukare övergång. Det kommer att ha stor betydelse för medlemmarna och jag hoppas att det kommer att ge mer pengar till föreningarna.

Dennis Bokedal

Dennis Bokedal, Västra Götaland
– Ett ganska lätt svar; att vi fick enhetlig medlemsavgift i hela landet.

60-årsjubileum med många gäster

Astma- och Allergiförbundet fyller 60 år i år och det firades med en jubileumsfest i samband med kongressen i maj. Runt 180 inbjudna gäster, däribland alla kongressombud, fick ta del av ett program som blickade tillbaka på viktiga händelser under förbundets 60-åriga historia.

Anna Österholm och Putte Nelsson

Konferencier var Putte Nelsson från Postkodlotteriet. Han lotsade publiken genom decennierna med hjälp av bilder, tidsenlig musik och medverkande med personliga berättelser. Först upp på scen var Anna Österholm från Östersund, som varit medlem sedan 1956, alltså alla 60 åren! Hon berättade bland annat om sin dröm att astma och allergi om 20 år endast ska finnas i de medicinska historieböckerna. Foto: Jens Sølvberg

Svalanmärkta dammsugare

Astma- och Allergiförbundet rekommenderar nu en serie av dammsugare som heter Electrolux UltraOne. De nio olika modellerna finns att köpa i de flesta butiker som säljer dammsugare, bland annat hos Electrolux Home, Elon, Elkedjan, Elgiganten, Media Markt, Netonnet, Tretti.se. Märkningen inbegriper bland annat modellerna UltraOne ZUOQUATTRO, UltraOne ZUOGREEN+, UltraOne ZUO360, UltraOne ZUOANIMAL+ och UltraOne ZUODELUXE+. För en komplett lista, samt vilka kriterierna är, se Astma- och Allergiförbundets hemsida under Svalanmärkt.

Sex av tio utestängda från samhället

Astma- och Allergiförbundet har under våren skickat ut en digital enkät till cirka 4000 slumpvis utvalda medlemmar om tillgänglighet. 1080 stycken (27 procent) har svarat på enkäten.
Resultatet visar att restauranger, butiker och besök hos släkt och vänner är de tre miljöer som orsakar mest problem. Sex av tio svarande (64 procent) uppger att de stängs ute i dessa miljöer. Svårighet att tåla mat, pollen och pälsdjur är det som oftast orsakar otillgänglighet.
På restaurang och café är det maten som orsakar mest problem. Även hos släkt och vänner samt i förskola/skola uppger de svarande att de besväras mest av att inte kunna äta maten. I kollektivtrafiken samt i butiker, köpcentrum och samhällsservice är det parfymdofter följt av tobaksrök som ger mest besvär.
Drygt hälften av de som besvarat enkäten svarar att de måste avstå från besök på vanliga platser i samhället, så ofta som dagligen eller en gång i veckan. Ungefär lika många upplever att de blivit diskriminerade på grund av bristande tillgänglighet. Så många som sju av tio uppger dessutom att bristande tillgänglighet påverkat deras livskvalitet negativt.
Resultatet av enkätundersökningen kommer att användas i Astma- och Allergiförbundets fortsatta påverkansarbete. Den finns att läsa i sin helhet på förbundets hemsida under Nyheter.

Rabatt på medlemsavgiften

Från och med 1 maj gäller sommarrabatt på medlemsavgiften för nya medlemmar. Ny huvudmedlem betalar endast 50 kronor året ut. Nya familjemedlemmar betalar som vanligt 40 kronor per person första året. Rabatten gäller till och med 31 augusti. Sedan gäller ordinarie medlemsavgift på 150 kronor för ny huvudmedlem igen.

Svensk ordförande i EFA

Förbundets andre vice ordförande, Mikaela Odemyr, har valts till ordförande för den europeiska astma- och allergiorganisationen EFA. Hon fick samtligas röster, det är första gången en ordförande valts enhälligt inom EFA.

 

OdemyrMikaela

Mikaela Odemyr Foto: Jens Sølvberg

Få landsting har budgeterat för riktlinjer

Socialstyrelsen har tagit fram nya nationella riktlinjer för astma och KOL, men endast sex av 20 landsting har budgeterat för att införa de nya riktlinjerna. Det visar den enkätundersökning som Astma- och Allergiförbundet och Riksförbundet HjärtLung har gjort.
I slutet av 2015 presenterade Socialstyrelsen nya riktlinjer för astma och KOL. De innehåller råd till beslutsfattare och professionen och ska göra det enklare för sjukvården att ge rätt behandling till patienten. Med hjälp av de nya riktlinjerna ska alla med astma eller KOL, cirka 1,5 miljoner människor, få en tidigare diagnos, bättre sjukdomskontroll och uppföljning.
Socialstyrelsen bedömer att rekommendationerna i riktlinjerna på kort sikt kommer att innebära ökade kostnader för landstingen, främst på grund av ett ökat antal återbesök och astmautredningar. På längre sikt bedöms de dock leda till kostnadsbesparingar.

 

Foto Electrolux