Tablett vaccinerar mot kvalster

En vaccinationstablett mot kvalsterallergi finns snart på den svenska marknaden. Det nya läkemedlet tas enkelt i hemmet och förväntas nå många fler patienter än tidigare behandling.

Redan idag finns ett vaccin mot kvalsterallergi men behandlingen är omständlig och svårtillgänglig. En spruta i veckan under tre till fyra månader, därefter en spruta var sjätte vecka i tre år. Efter varje spruta måste patienten sitta kvar en halvtimme på sjukhuset på grund av risken för biverkningar. Behandlingen måste skötas av en allergispecialist, vilket långt ifrån alla har på sin hemort.
– Det är ett bra och effektivt vaccin, men det är en behandling för relativt få individer idag, säger Lars-Olaf Cardell, professor och överläkare vid öron-, näs- och halskliniken på Karolinska Universitetssjukhuset.
Behandlingstiden för den nya tabletten är densamma som för sprutvaccinet och dosen är en tablett dagligen under tre år. De milda biverkningarna gör att den kan tas hemma utan övervakning av sjukvårdspersonal.
– Tabletten läggs under tungan och i början kan man få sveda och svullnad lokalt. Efter några dagars behandling, när toleransen sätter in, försvinner reaktionen, säger Lars-Olaf Cardell.

Nästäppa och sömnbesvär
De vanligaste symtomen vid kvalsterallergi är nästäppa och problem med ögonen på morgonen. Nästäppan kan ge störd nattsömn och man kan även få astmabesvär. Blodprov eller pricktest på vårdcentralen kan visa om man är sensibiliserad (överkänslig) mot kvalster. Men alla som är sensibiliserade har inte besvär och därför krävs noggrann redogörelse över sjukdomshistorien för att reda ut vad symtomen beror på.
– Den kliniska diagnostiken är viktigare när det gäller kvalster än för till exempel pollen. Det ska finnas en årstidsvariation och besvären ska vara störst på morgonen eller på natten.
Kvalster trivs som bäst där det är varmt och fuktigt, gärna i sängen. Det är därför bra att vädra och tvätta lakan, kuddar och täcken ofta. Det är också en god idé att låta sängen lufta innan man bäddar, för att få bort fukt.
– Det är den primära saneringen om man misstänker kvalsterallergi. Om inte det hjälper och besvären är lindriga, kan man använda nässpray med kortison eller antihistamintabletter om man har problem från huden. Den sekundära saneringen handlar om att ta bort gamla stoppade möbler, de kan bli helt infesterade av kvalster som gått ner på djupet i fibrerna. Har man de här besvären är det bra med relativt nya sängar och täcken, säger Lars-Olaf Cardell.
Hjälper kvalsterskydd runt sängen?
– Effekten är omtvistad. För min del tycker jag gott att man kan testa kvalsterskydd, särskilt om man har yngre barn med besvär.
För vem lämpar sig den nya tabletten?
– Den som har påtagliga besvär varje morgon på hösten och vintern och får sin nattsömn störd, har mest att vinna på behandlingen. För patienter med lätta till mer måttliga besvär gör vaccinationstabletten liten skillnad, de kan lika gärna fortsätta med kortsonsspray.

Mest i Skåne
Kvalster är ett litet spindeldjur som främst lever på människans hudavlagringar. De trivs i varmt, fuktigt klimat och är i Sverige ett regionalt problem. De finns i södra Sverige, framför allt i Skåne, och försvinner i höjd med Linköping. I norra Sverige finns inga kvalster alls.
– Det finns kvalsterallergiska människor i hela Sverige, men i två tredjedelar av landet får man inga besvär eftersom det inte finns några kvalster där. Men det är ett av de stora allergenen i världen.
De inomhuslevande djuren försvinner under sommaren då vi vädrar mycket för att sedan dyka upp igen under höst och vinter. Ett typexempel är de med sommarstugor i Skåne och längs med ostkusten.
– När de stänger sin stuga i augusti finns rester, som hudflagor, av människan kvar. Kvalstren lever på dem och äter sin egen avföring under året vilket gör dem extra allergena. När stugan sedan öppnas på våren finns där jättemycket kvalster och är man då allergisk kan man få stora besvär.
För att råda bukt med det bör den som är kvalsterallergisk aldrig lämna kvar sängkläder i sommarstugan under vintern, tipsar Lars-Olaf Cardell.

Fotnot: Acarizax har fått ett europeiskt godkännande och läkemedelsbolaget ALK väntar nu på ett formellt godkännande av svenska Läkemedelsverket. Under andra kvartalet 2016 förväntas läkemedlet finnas för förskrivning i Sverige.

.

Text Louise Cederlöf Foto Colourbox