– Här är man ingen astmatant!

En gång i veckan samlas ett gäng glada kvinnor i centrala Stockholm för att röra sig till medryckande musik. Den orientaliska dansen gör dem gott till både kropp och själ.

I samma stund som tonerna från den arabiska musiken börjar ljuda i högtalarna börjar det också klirra. Klirret kommer från de vickande höfterna på de sex kvinnorna i lokalen. De kan bara inte stå still när de hör rytmerna.
Kursledaren Ashiko Orrhult samlar alla i en ring där de, i tur och ordning, leder de andra i några rörelser samtidigt som de säger sitt namn. Det är en slags hälsningsceremoni och uppvärmning som gruppen börjar med varje gång.
– Ryggraden är relaterad till alla organ i kroppen. Att ha en flexibel ryggrad öppnar upp blodflöden och gör att energin strömmar lättare, berättar Ashiko. Vid skuldrorna har vi punkter som stärker immunförsvaret när de stimuleras. Rörligare axlar hjälper också hjärta och lungor att arbeta lättare. Att röra bålen på det sätt man gör i orientalisk dans är också helande och stärkande för hela kroppen.

Jag blir inte längre lika dålig

Utvecklad dansform

Den orientaliska dansens rörelser är sprungna ur gammal folktradition från länderna i norra Afrika och Mellanöstern. Dansformen har utvecklats och spänner över allt från genuin folklore till den mer flärdfulla cabaretstilen, som i väst kallas magdans.
Höfter svänger och armar sträcks mot taket i böljande rörelser. Ashiko rör sig mjukt och graciöst och ibland sätter hon ordentlig fart på höfterna. Deltagarna gör följsamt efter och tittar i de stora speglarna som täcker hela ena långsidan i lokalen.
– Jag har varit med från början, i fem och ett halvt år nu, berättar Barbro Forsberg, som har haft astma sedan ungdomen. Jag dansade mycket folkdans förut, men efter en whiplash-skada fick jag sluta med det. Magdansen har gett mig bättre andning och kondition och jag har kunnat dra ned på medicinerna. Jag blir inte längre lika dålig när jag utsätts för starka dofter till exempel.
– Jag dansar och gör qi gong hemma varje dag. En del rörelser påminner faktiskt om varandra. Det går inte att göra uppehåll, då blir jag sämre.

Mjuk och rörlig

Orientalisk dans handlar mycket om att bli mjuk i kroppen och att kunna röra på olika delar isolerade från varandra. Ashiko och kursdeltagarna visar hur de kan slappna av i knäna och skaka snabbt, snabbt på benen. En annan rörelse som kräver mycket träning är ”kamelen”, där bålen rullar ut och in.
– Det här gör ni jättebra nu, hejar Ashiko på sina dansare.

Paralleller

Olle Löwhagen är professor i lungmedicin och allergologi vid Universitetssjukhuset i Göteborg. Han känner inte till vilka fysiologiska effekter just magdans skulle kunna ha på astmapatienter, men han har studerat en frigörande massageteknik som han drar paralleller till.
– Den koppling jag gör är till fysikalisk terapi, sjukgymnastik och andningsgymnastik, som kan utformas på olika sätt. Man kanske kan koppla magdansen till thoracal mobilisering enligt Lotorpsmetoden, som vi studerar för närvarande. Denna går framför allt ut på att frigöra andningen och bröstkorgen som kan vara ””låst”” hos många patienter, inte minst hos dem som har ansträngningsutlösta andningsbesvär.
– Frågan är här, som i så många andra fall, vad det är för typ av patienter/besvär/astma som denna behandling hjälper mot.

Socialt umgänge på köpet

Men, dansen är inte bara en träningsform, danskvällarna fyller en social funktion också.
– Vi har mycket roligt när vi träffas, vi har en härlig gemenskap. Här gör det ingenting om man är hostig någon gång, alla förstår och vi tar hand om varandra, säger Leenu Hernejärvi, ordförande i Astma- och Allergiförening i Stockholm, och den som drog igång kursen.
– Många kan inte träna på andra ställen, de kan inte simma på grund av kloret, de kan inte gå på gympa på ställen där folk använder starka dofter. Dansen är fantastisk, musiken smittar med sin glädje och man lär sig att röra sig på ett nytt, mjukare, sätt. Den har ökat glädjefaktorn i livet något enormt. Här är man ingen astmatant!
Danstimmen avslutas med stretching och avslappning och ett härligt frigörande skratt, som börjar på kommando, men snart övergår i ett äkta.

Kursen anordnas av Astma- och Allergiföreningen i Stockholm. Bor du i Stockholm och vill vara med så finns det lediga platser i vårens kurs. Avgiften är subventionerad av föreningen och är 500 kronor för en termin. Du måste vara medlem och respektera reglerna om doft- och rökfrihet. Det går bra att komma och prova på en gång gratis. Förfrågningar och anmälan görs på tel: 08-668 20 01, eller astmaallergistockholm@hotmail.com.

Text Lena Granström

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php