Valle Marina – ny medlemsförmån

Valle Marina är en hälsoanläggning som drivs av det norska Astma- och Allergiförbundet. Anläggningen är beläget på den södra spetsen av Gran Canaria, vars kustklimat är särskilt fördelaktigt för personer med allergier, eksem, psoriasis och lungsjukdomar.

Nu har du som är medlem i svenska Astma- och Allergiförbundet också möjlighet att åka dit till rabatterat pris.
Mer information och länk till en bokningssida hittar du på www.astmaoallergiforbundet.se/forbundet.

Påverka för rökfria hus

Förbundet söker medlemmar i Hyresgästföreningen som vill skriva en motion om rökfria hus. Astma- och Allergiförbundet arbetar för att få fler rökfria och allergianpassade bostäder, bland annat genom att få fastighetsägare att inrätta rökfria flerbostadshus och genom att skärpa lagstiftningen så att fastighetsägare lättare kan förbjuda rökning.
Hyresgästföreningen (HGF) är en av Sveriges största folkrörelser och jobbar för att hyresgäster ska kunna bo bra. Vartannat år har HGF sin förbundsstämma då ombud från hela landet bestämmer föreningens inriktning för de två kommande åren. För att få dem att arbeta för rökfria hus söker förbundet nu personer som är medlemmar i Hyresgästföreningen och som kan tänka sig att skriva en motion till deras förbundsstämma i juni nästa år.
Intresserade kan kontakta Marie-Louise Luther, ombudsman inomhusmiljö, e-post: marie-louise.luther@astmaoallergiforbundet.se för att få hjälp med underlag och formulering av en motion.

Vision om ett rökfritt Sverige 2025

Astma- och Allergiförbundet stödjer tillsammans med cirka 170 andra svenska organisationer, myndigheter och företag initiativet ”Tobacco Endgame” – för ett rökfritt Sverige. Målet med initiativet är ett politiskt beslut om en plan för hur Sverige ska kunna bli rökfritt fram till år 2025.
Regeringen har också ställt sig bakom målet om ett rökfritt Sverige till år 2025, med hänvisning till att rökning är den enskilt största riskfaktorn för sjukdom och för tidig död. Förbundet hoppas nu att fler kommuner och landsting ansluter sig till visionen och tar fram konkreta åtgärdsplaner för att uppnå målet om ett rökfritt Sverige 2025.

Parfymfri._kampanjbild

Lyckad doftkampanj

Vecka 45 genomförde Astma- och Allergiförbundet kampanjen Parfymfria veckan. Syftet var att uppmärksamma allmänheten på att parfymdofter kan göra en del sjuka och att man därför bör visa större hänsyn genom att använda mindre parfym.
I år hade förbundet ett samarbete med Apotek Hjärtat där tre bloggkändisar; Elsa Billgren, Sandra Beijer och Daniel Paris, under en vecka fick använda oparfymerade produkter för att sedan bli doftade på av en doftsommelier. Doftsommelieren beskrev sedan deras naturliga doft och resultatet spreds sedan digitalt via deras bloggar och sociala medier.
Ett stort antal tidningar och lokalradiostationer uppmärksammade kampanjen och flera föreningsaktiva fick uttala sig om doftöverkänslighet och parfymdofter.

Filmer på AllergiSmart.se

Allergismart.se är plattformen för dig som vill bli lite allergismartare i din vardag. På allergismart kan du utbyta erfarenheter, gå en kurs, läsa spännande artiklar om just det du är intresserad av, få tips som underlättar vardagen, diskutera med andra i samma situation samt kolla på filmklipp om astma, allergi eller annan överkänslighet.
Det finns bland annat filmer som visar hur du ska ta en adrenalinpenna, att leva med doftöverkänslighet eller hur man ska agera om man upptäcker fukt och mögel i skolan. Du hittar filmerna under Artiklar och det kommer att publiceras fler filmer vartefter.

Satsning på bomiljön

Regeringen har beslutat att anslå 16 miljoner kronor för 2018 och 28 miljoner kronor årligen under 2019-2021 till Boverket. Pengarna ska gå till kompetensfrämjande insatser kring behovet av god inomhusmiljö inom bygg- och fastighetssektorn. Detta är något som förbundet i samverkan med andra aktörer kämpat för i många år.

Södergården Åre renoveras

Astma- och Allergiförbundets allergianpassade vandrarhem STF Södergården Åre genomgår just nu en renovering.
Det handlar dels om en ombyggnad av ”nedre” köket på Södergården; nya lampor, nya bänkskivor i matlagningsdelen och ett buffébord som kommer att göra mathanteringen mycket lättare för föreningar och större sällskap som vill laga och servera mat till många samtidigt. Dels handlar renoveringen också om att byta ut duschar och toaletter i en av korridorerna.
Arbetet startade 6 november och kommer att pågå i cirka 10 veckor. Under tiden är vandrarhemmet öppet som vanligt, men med något färre rum än vanligt. Renoveringarna kommer att vara färdiga i god till innan sportloven 2018 och då med delvis nytt nedre kök och nya fräscha badrum i en av korridorerna.
Vill du veta mer eller undrar över något, kontakta Södergårdens föreståndare Eva Björklund på 070-662 40 53 eller sodergarden@astmaoallergiforbundet.se eller läs mer om Södergården Åre på förbundets hemsida.

Astma- och Allergiförbundets monter på Mat för livet-mässan

Foto: Rikard Åsgård

Stort intresse för matmässa

Den 10–11 november anordnades Mat för livet-mässan i Kista strax norr om Stockholm. Mässan arrangerades av Celiakiföreningen i Stockholms län i samarbete med Astma- och Allergiförbundet. Eftersom förbundet i år var medarrangörer hade temat för mässan utvidgats till att handla om alla matallergier och överkänsligheter.
Förbundet hade en välbesökt monter på plats där besökarna fick information om matallergier och kunde bli medlemmar. Förbundets ombudsman inom mat- och konsumentfrågor, Rikard Åsgård, höll ett föredrag om märkning av livsmedel och blev intervjuad på plats av TV4-nyheterna om problemen med felmärkta livsmedel.

Intresserad av föräldrastöd?

Är du förälder till barn med astma och/eller allergi och behöver prata med andra föräldrar i samma situation?
Astma- och Allergiförbundet anordnar via föreningarna föräldrastödsgrupper där man som förälder kan utbyta erfarenheter, få tips i sin vardag och diskutera saker som rör skolan, vården, kompisar, barnkalas eller något helt annat.
Det finns plats för både fler deltagare i befintliga grupper och fler nya grupper. Känner du att du vill gå med i en grupp, eller starta en grupp lokalt där du bor, kontakta vår nationella samordnare Peter Norén på peter.noren@astmaoallergiforbundet.se

Samling för föreläsare

Den 15 november hölls en samling för tio föreläsare som anmält sitt intresse för att sprida kunskap om matallergi. Dessa föreläsare ska kunna åka ut och hålla föreläsningen ”Hur det är att leva med matallergi” för förbundets räkning.
Varje höst kommer en samling att anordnas för att de ska få ny information samt chans till erfarenhetsutbyte. Powerpointbilder, informationsmaterial och diskussionsmaterial tas fram till föreläsningarna.