Utrymme för förbättring

Vården av luftvägssjuka har blivit bättre, men samtidigt har var tredje astmapatient inte koll på sin sjukdom.

Det visar Luftvägsregistrets årsrapport för 2017. Luftvägsregistret är ett nationellt kvalitetsregister som ska fungera som stöd för att förbättra kvaliteten i omhändertagandet av patienter med astma och KOL i primärvård och specialistvård.