Stöd för veteöverkänslighet

Ett ökande antal människor i västvärlden undviker vete och upplever sig må bättre av det, men hittills har läkarvetenskapen inte haft några kliniska bevis på att problemen verkligen utlöses av vete. Många har istället fått diagnosen IBS eller IBS-liknande problem.

En amerikansk studie, publicerad i tidskriften the American Journal of Gastroenterology, ger nu nytt stöd för diagnosen veteöverkänslighet och dess problematik. Forskarna lyckades genom att jämföra 276 personer med IBS-liknande (Irritable Bowel Syndrome) problematik och tidigare diagnosticerad misstänkt veteöverkänslighet, hitta specifika markörer som visade på två varianter av veteöverkänslighet. Som jämförelse hade de en kontrollgrupp med glutenintolerans respektive IBS utan specifika problem av vete.

Två typer

När forskarna jämförde de båda gruppernas resultat kunde de inom gruppen med veteöverkänslighet tydligt se två typer med karaktäristiska symtom: Dels en grupp som bara reagerade på vete och en grupp där veteöverkänsligheten fanns i kombination med andra födoämnesreaktioner. Man såg också en skillnad i vilka symtom individerna uppvisade. De som enbart reagerade på vete visade symtom som liknade glutenintolerans, medan de patienter som hade födoämnesallergier oftare fick besvär av vete liknande dem man hittar hos allergiska personer. I gruppen som helhet rapporterades individerna med veteöverkänslighet bland annat också lida av en högre andel anemi, viktnedgång, eksem och andra matallergier än kontrollgruppen.

Sammanhänger inte

Forskarna anser att studien påvisar att det finns ett kliniskt tillstånd med en veteöverkänslighet som inte sammanhänger med glutenintolerans, och att resultaten tyder på att det finns två kategorier av veteöverkänslighet: en grupp med symtom som liknar glutenintolerans och gruppen vars symtom påminner om allergiska besvär.

Text Susannah Elers

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php