Restauranger måste informera om allergen i maten

Från december 2014 måste alla restauranger kunna informera sina gäster om vilka allergiframkallande ämnen som finns i maten. Det har EU beslutat. Men det är ännu inte helt klart hur reglerna ska tolkas.

Hur reglerna ska tolkas i Sverige och vilka allergen som ska omfattas är ännu inte klart. Astma- och Allergiförbundet anser dock att reglerna ska gälla alla allergiframkallande ämnen och inte bara de som finns på EU:s så kallade allergenlista. Det är inte heller klart exakt hur restaurangbesökarna ska få information om vilka allergen som finns i maten. Enligt Marianne bör det dock inte ske via menyerna.
– Vi är motståndare till att informationen finns i menyerna. Dels för att det sällan är den som lagar maten som skriver menyn och dels för att den som lagar maten inte alltid följer uppgjorda recept. Det vi kan tänka oss är en rad i menyn där det står att man ska fråga personalen om vad maten innehåller.

Ökat behov av utbildningar

Det finns farhågor om att många restauranger inte kommer att klara av de krav som de nya reglerna ställer. Därför är det viktigt att alla som arbetar på restaurangerna får utbildning och information om matallergier och vad de nya reglerna innebär. Här hoppas Astma- och Allergiförbundet få vara inblandat. Förbundet är i alla fall väl förberett på att möta den ökade efterfrågan på utbildningar som reglerna kan föra med sig.
– Vi har kontakt med många utbildare och föreläsare och samarbetar med flera stora aktörer inom livsmedelssektorn. Bland dessa finns exempelvis Anticimex som sysslar mycket med livsmedelskontroll. Med start i februari nästa år kommer vi också att samarbeta med Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare (SHR) när det gäller kurser och upplysning, berättar Marianne.

Gäster måste ställa krav

När de nya reglerna finns på plats hoppas Marianne att det blir bättre för allergiker som vill gå ut och äta. Men hon menar också att gästerna måste våga ställa krav och fråga om sådant de undrar över. Restaurangägarna har dock det största ansvaret för att de nya reglerna ska fungera. Det är deras skyldighet att ha informationen till hands och att hålla sin personal uppdaterad. Marianne påpekar att det också är en bra affärsidé att kunna informera gästerna.

Restaurangägarna har det största ansvaret

I slutet av september presenterades nya EU-regler om bättre märkning av livsmedel. De tar bland annat upp märkningar som rör näringsinnehåll och ursprung samt att innehållsförteckningar måste vara läsbara. Dessutom finns det regler som säger att restauranger måste kunna informera om vilka allergiframkallande ämnen som maten innehåller. Ju mer hel- och halvfabrikat man använder, desto noggrannare måste informationen vara. Det är dock upp till varje medlemsland att bestämma hur matgästerna ska få informationen. Länderna kan också välja att skärpa reglerna ytterligare.

Marianne Jarl är ombudsman med ansvar för konsumentfrågor på Astma- och Allergiförbundet och hon välkomnar de nya reglerna.
– Detta är något som vi har sett fram emot länge. Vi tycker självklart att det är utmärkt med de nya reglerna. Alla har rätt att veta vad den mat man äter innehåller, så detta måste ses som ett självklart steg framåt.
– Kravet på att restaurangerna ska kunna informera om de ingredienser som används är klart och tydligt. Däremot har Astma- och Allergiförbundet inga synpunkter på om restaurangerna lagar mat med färre allergen i eller inte. Många har dock insett att det är bra att undvika ingredienser som många allergiker reagerar på. Det kan handla om att man byter ut vetemjöl mot majsmjöl eller inte använder så mycket nötter i maten. Skapar man ett bra möte mellan restaurang och matgäst så får man sälja mer mat helt enkelt.

 Livsmedelsverket ansvarar nationellt

Astma- och Allergiförbundet har arbetat med frågor som rör märkning av mat i drygt tjugo år, ofta tillsammans med andra organisationer. Marianne Jarl är bland annat ordförande i Sveriges Konsumenters livsmedelsgrupp. På europeisk nivå arbetar förbundet genom EFA, som är ett samarbetsorgan för astma- och allergiförbund i hela Europa. Livsmedelsverket är annars den myndighet som ansvarar för dessa frågor på nationell nivå. Det är också de som har representerat Sverige när de nya EU-reglerna har förhandlats fram. Reglerna gäller från och med den 13 december 2014. Kravet på bättre märkning av näringsinnehåll på förpackningar gäller dock först från och med den 13 december 2016.

Text Niclas Samuelsson

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php