Ojämlik tillgång till allergikonsulent

Allergikonsulentmottagningen i Stockholms län når bara barn i vissa kommuner. Det visar en kartläggning gjord av Centrum för arbets- och miljömedicin i Stockholm, CAMM. Flest barn remitteras från Stockholm stad, Huddinge och Botkyrka. Från Nykvarn, Vaxholm och Salem nästan inga alls.

På Allergikonsulentmottagningen i Stockholm arbetar specialistsjuksköterskor med kompetens inom barn- och ungdomsmedicin samt astma- och allergisjukdomar. Konsulenterna fungerar som en länk mellan sjukvården, hemmet, förskola och skola. De hjälper till med information, rådgivning och utbildning av personal i förskola och skola kring barnets allergi. De gör även hembesök om misstanke finns att det är bostaden som orsakar dålig hälsa hos barnet, liksom medverkar på allergimöten i förskola och skola.

Men antalet barn som remitteras hit är ojämnt fördelade i Stockholms läns kommuner. En kartläggning av åren 2016-2021 visar att 450 barn kom från Stockholms stad under den perioden medan noll från Nykvarns kommun. Från Vaxholm kom ett barn, från Salem och Botkyrka sex respektive 94. Andra exempel är Huddinge 88, Ekerö 11 och Nacka 41.

– Orsaken till att fördelningen är ojämn mellan kommunerna kan vara att alla mottagningar inte känner till Allergikonsulentmottagningen eller inte har fått in den i sina rutiner, säger Marina Jonsson, mottagningsansvarig och allergisamordnare på CAMM, i ett pressmeddelande.

Skäl till remiss

Barn som har svår astma, eksem och/eller födoämnesallergi bör alltid remitteras till allergikonsulent, enligt CAMM. Även barn som har fått adrenalinpenna förskrivet eller där misstanke finns att det är skolmiljön som försämrar barnets allergisjukdom bör remitteras. Om barnet dessutom behöver extra stöd i förskola och skola på grund av sin astma eller allergi, är det också ett skäl till att träffa en allergikonsulent.

Oftast kommer barnen från sjukhusens barnallergikliniker eller från barn- och ungdomsmedicinska mottagningar. Nytt för i år är att även primärvården kan remittera barn till Allergikonsulentmottagningen.

Som ett resultat av undersökningen har informationsbrev och broschyrer skickats ut till alla nya barn- och ungdomsmedicinska mottagningar. De nyöppnade mottagningarna, liksom de mottagningar som skrivit väldigt få remisser, har även fått fysiska och digitala besök av allergikonsulenterna.

– Vårt mål är att få en jämnare fördelning i länet. Barn med svåra eller komplicerade allergier som har behov av en allergikonsulent bör få ett besök för att minska konsekvenserna för barnet i vardagen, säger Marina Jonsson.

Text Louise Cederlöf Foto Martina Holmberg