Mobilen håller koll på din astma


Tekniken är redan här och apparna som finns i din smartphone är de nya verktygen. Med hjälp av dem kan forskare – och även läkare – samla in hälsodata från patienter. Att det kommer leda till bättre och mer individanpassad behandling är troligen bara en fråga om tid.


Vi är alla olika och det gäller även hur bra astmamedicinerna fungerar för oss. Trots det får nästan alla mer eller mindre samma form av behandling, om än i olika doser. En följd är att endast varannan blir helt bra av dagens läkemedel. Att behandlingen måste bli mer individanpassad är ett faktum. 
Det finns redan i dag flertalet appar marknaden som är tänkta att ge utvecklingen en skjuts. En av dem tas fram efter en idé av Henrik Ljungberg, överläkare och barnlungläkare vid Astrid Lindgrens barnsjukhus och hans kollega barnsjuksköterskan Björn Nordlund. Appen har vuxit fram efter de behov som vi såg hos patienter på kliniken, främst från föräldrar till astmasjuka barn, säger Henrik Ljungberg.

Tidiga signaler
Till appen hör även en portabel lungfunktionsmätare, som till skillnad från klassiska PEF-mätare, kan ge ett mått på den maximala volymen under den första utandningssekunden. Apparaten anses ge tidiga signaler om försämringar i de små luftrören.
– Du öppnar appen, blåser i lungfunktionsmätaren och sedan får du fyra frågor om symtom som du ska fylla i. Därefter får du se en bild som säger hur många puffar du ska ta, säger han.
Syftet är att patienten ska få konkreta råd om vilken behandling de ska ta utan att behöva gå till vårdcentralen. 
– Patienten ska också kunna lära sig hur astman är när de är förkylda eller är ute springer och vilken behandling som behövs då, förklarar han.
Läkarna ska nu börja testköra appen på femtio patienter på Astrid Lindgrens barnsjukhus samt några utvalda vårdcentraler i Stockholm. Förhoppningen är att appen ska göras tillgänglig för fler allt eftersom. Appen kommer att ligga på app-store, men lungfunktionsmätaren, som man hämtar hos apoteket, måste förskrivas av en läkare.

 

Appen har vuxit fram efter de behov som vi såg hos patienter på kliniken

 

Information för läkare
Om patienten tillåter det ska appen kopplas till ett vårdgivargränssnitt, där läkaren kan gå in och titta. Eftersom man i vanliga fall inte besöker sin läkare särskilt ofta säger patientjournalerna egentligen inte så mycket om hur patienten mår mellan läkarbesöken, vilket gör det svårare även för läkaren att förstå vilken behandling som behövs. Men de dagliga mätningarna som görs via appen ändrar på det.
– Det här kommer att ge oss läkare mycket intressant information också, säger Henrik Ljungberg.
Den här tekniken, att samla information från en mängd patienter genom appar spås växa stort bland forskare och läkare. Till hjälp har man exempelvis hälsoappar i din smartphone som kopplas till nya tekniska plattformar, som Apples Research Kit eller Health Innovation Platform, där informationen samlas i stora databaser. Genom att analysera stora mängder data från många astmapatienter kan man på sikt förstå astman bättre och ta fram bättre behandlingar.

 

Henrik Ljunggren, Asthmatuner

Henrik Ljunggren, Asthmatuner

Eric J Topol är kardiolog, genetiker och föreståndare för Scripps Translational Science Institute i USA. På en föreläsning vid Icahn School of Medicine under 2015 beskrev han vilka möjligheter som insamling av så kallad Big Data, kan komma att få ur ett medicinskt perspektiv. 
Genom att samla in stora informationsmängder från appanvändare kan forskare och vårdgivare se mönster som tidigare inte upptäckts. Rekommendationer om behandlingar kan på så vis komma in i ett tidigare skede.

Samlar data snabbt
Tidigare har det kunnat ta uppåt flera år för forskare att samla ihop människor som vill bidra med motsvarande data. Med de nya digitala verktygen kommer studierna gå mycket snabbare att genomföra, eftersom det blir mycket enklare för varje individ att delta.
– Detta är fantastiskt och kan verkligen förändra hur vi gör effektiva undersökningar på ett snabbare sätt, säger Eric J Topol i föreläsningen som kan ses på Youtube.
I framtiden, när fler människor låtit gentesta sig, tänker han sig också att man via Big Data kan få fram information om vilka behandlingar som passar en viss genetisk profil. Att medicinen på detta sätt bli allt mer individualiserad är inget litet steg framåt. Enligt en sammanställning från ansedda tidskriften Nature hjälptes bara 19 procent av dem som provade behandling av någon av de tio största utskriva medicinerna i USA. För astmamedicinen Advair diskus, var det bara 1 av 19 personer där läkemedlet hade effekt. Att ha data om vilka gener och beteenden som gör att medicinen verkligen fungerar skulle effektivisera vården radikalt, enligt Eric J Topol.

 

Du loggar in på ditt eget hälsokonto och väljer vilka av dina appar du vill koppla till kontot

 

Mycket information
Men än är vi inte där. Även om tekniken och plattformarna för insamling och hantering av stora datamängder finns är det få forskare som har börjat utnyttja den. På vårdcentralerna vet man inte hur man ska hantera patienter som har matat in sina hälsodata i en app och kommer in och visar upp det för läkaren. Det blir för mycket information.
– I dag finns 100 000 hälsoappar, men vården har inte möjlighet att hantera datan. Det går inte att journalföra på vårdcentralen. Och de vet inte heller om de kan lita på appen, förklarar Staffan Lindblad, professor vid institutionen för lärande, informatik, management och etik, Karolinska Institutet.
Under våren 2016 kommer dock E-hälsomyndigheten att lansera invånartjänsten ”Hälsa för mig”, där varje enskild person kan samla sina egna hälsodata. 
– Du loggar in på ditt eget hälsokonto och väljer vilka av dina hälsoappar som du vill koppla till kontot, säger Staffan Lindblad.

 

Ska vara godkända
Det är endast de appar som E-hälsomyndigheten har godkänt som kan kopplas ihop med det här hälsokontot. Kontot blir också en källa för information för forskare. 
– De ska kunna gå och in fråga patienter, som använder en viss app, om de vill vara med i en studie, säger han.
Tanken är också att du själv väljer om informationen som du lägger in i dina appar ska kunna ses av din läkare. 
– När vi samlar in data via appar kan man få fram uppgifter som visar hur patienten mår i vardagen, säger han.
När läkaren ser dina inmatade uppgifter blir det lättare att hitta en behandling som är anpassad för just dig och din situation. 
– Du ska inte behöva vara sjuk även om du har en kronisk diagnos, säger Staffan Lindblad.
Fler appar
Boehringr Ingelheim och GlaxoSmithKline är två stora läkemedelsbolag som också är igång med egna Big Data-studier genom lämpliga appar och mätverktyg för personer med astma.

 

Årets bästa innovation
Henrik Ljungberg vann Stockholms stads innovationsstipendium 2015 för mobilappen Asthmatuner
Stockholms stads Innovationsstipendium är sedan 1985 ett av Sveriges största pris för innovatörer – amatörer som proffs – och har för många varit en startinjektion till livskraftiga företag. Syftet är att främja kreativitet och företagande.
Henrik har tillsammans med Björn Nordlund och Martin Löfbom utvecklat mobilappen  Asthmatuner som är en En bärbar spirometer, som mäter lungfunktionen, kopplas trådlöst via bluetooth till mobilappen och på så vis får patienter tillgång till ett objektivt mätverktyg även mellan sina läkarbesök. Tekniken kan vara extra värdefull för föräldrar som ska behandla barn som inte alltid kan beskriva sina symtom.

Text Rickard Jakbo och Maja Lundbäck