Klarare bild av gener bakom allergi och astma

Allergiska besvär drabbar hela 30 procent av befolkningen, och tio procent av alla barn får astma. Forskare i England, USA, Sverige och Kanada rapporterar nu att man upptäckt mer än 30 gener som är kopplade till allergiska besvär och astma.

Dessa 30 gener styr nivån av IgE i blodet, det protein som kan utlösa allergiska reaktioner.
–– Vi fann också att regleringen av genernas aktivitet var koncentrerad till eosinofila blodkroppar, som man ofta finner aktiverade i lungvävnad hos astmatiker. Flera av dessa gener kan bli föremål för helt nya behandlingsprinciper vid allergi och astma. I förlängningen kan man tänka sig att en mer individualiserad behandling kan ges till olika patienter beroende på vilka gener som är felreglerade hos den enskilda patienten, säger Lars Rönnblom, professor i reumatologi vid institutionen for medicinska vetenskaper, Uppsala universitet och läkare på Akademiska sjukhuset.

Epigenetiska förändringar

Forskarteamet har använt en ny teknik som påvisar genetiska förändringar som inte är kopplade till DNA-sekvensen, så kallade epigenetiska förändringar. Totalt undersöktes 27.000 områden i genomet hos individer i familjer med astma för att ta reda på om IgE-nivåerna kunde korreleras till det epigenetiska mönstret. Resultatet jämfördes sedan med den epigenetiska bilden hos celler från friska blodgivare.
–– Studien visar på styrkan med den epigenetiska metodologin, då tio gånger fler gener än tidigare visade sig vara inblandade i regleringen av IgE-nivåerna. Det betyder att det finns fler möjliga molekyler att rikta ett läkemedel mot, säger Lars Rönnblom.
Behandlingar som neutraliserar eosinofila blodkroppar finns redan, men de är dyra och fungerar bara vid visa former av astma. De nya fynden ger möjlighet att förutse om behandlingen kommer att ha effekt, innan den påbörjas.