Kemikaliesmart förskola i Stockholm

Det lönar sig att arbeta kemikaliesmart i förskolan, både när det gäller byggnadsmaterial och inredningsdetaljer. En ny forskningsrapport visar på låga halter av skadliga ämnen efter att kemikaliesmarta åtgärder införts i samband med en nybyggnation.

Många barn spenderar en stor del av sin tid i förskolan och det är viktigt att kraven på inomhusmiljön är högt ställda. Barn exponeras mer än vuxna för skadliga ämnen eftersom de har nära, fysisk kontakt med golv, leksaker och genom förtäring av damm. Deras lägre kroppsvikt ger också en ökad koncentration av kemikalier och dosen ökar ju längre tid barnet vistas på förskolan.
Det är IVL, Svenska Miljöinstitutet, i samarbete med SISAB (Skolfastigheter i Stockholm AB), Miljöförvaltningen i Stockholm stad och Stockholms universitet som står bakom pilotstudien ”Kemikaliesmarta åtgärder i förskola”. Tre olika förskolor ingår i studien och den första delrapporten publicerades i december förra året och handlar om den nybyggda förskolan Hovet vid Liljeholmen.

Åtgärder har hjälpt

Olika ämnen som finns i luft, damm och i material från framförallt golv och mattor har kartlagts och analyserats. Forskarnas mätningar visar att ftalater, en grupp ämnen som används som mjukgörare ibland annat plast- och gummiprodukter, endast finns i mycket låga halter på förskolan Hovet.
SISAB arbetar sedan flera år med att försöka minska mängden skadliga kemikalier i förskolor och skolor genom egna miljöstyrningsrutiner, framför allt genom ”Byggvarubedömningen”, som är ett verktyg för att välja kemikaliesmarta byggmaterial. Därtill har Miljöförvaltningen i Stockholm utarbetat ”Vägledning för kemikaliesmart förskola”, där tips och råd ges till förskolepersonal om hur de till exempel kan rensa bort plastleksaker och annat för att minska andelen skadliga ämnen. Tillsammans har det hela gett effekt.
– Det är verkligen glädjande och ett bevis på att våra krav på kemikaliesmarta materialval har gett önskat resultat. När vi blir fler och fler som ställer krav så ser vi också att det sätter press på tillverkarna så att de tar fram nya och bättre produkter, säger Ulrika Broman, hållbarhetsstrateg på SISAB i ett pressmeddelande.

Fler mätningar ska göras

Utöver nybyggda Hovet ska kemikaliebelastningen i innemiljön kartläggas och bedömas i en förskola före och sex månader efter ombyggnad (där kemikaliesmarta lösningar har använts). I den tredje förskolan ska halter mätas före och efter att åtgärder enligt Miljöförvaltningens ”Vägledning för en kemikaliesmart förskola” genomförts.
– Många av de åtgärder vi presenterar i vägledningen är enkla att genomföra och samtidigt effektiva, säger Jenny Fäldt på Miljöförvaltningen i Stockholm stad.

Ladda ner forskningsrapporten.

Miljöförvaltningens ”Vägledning för en kemikaliesmart förskola”.

Text Louise Cederlöf Foto Colourbox

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php