Inget landsting uppfyller behovet av allergivaccination

Årets pollensäsong är här och fler än tre miljoner invånare riskerar att få symtom på grund av sin pollenallergi. En del av dem får inte tillräcklig lindring av receptfria allergiläkemedel och kan därför behöva allergivaccination för att slippa symtomen. Behandlingen erbjuds dock i mycket olika omfattning i landet och inget landsting klarar av att tillgodose behovet.

Allergivaccination utförs med injektioner eller tabletter och har en behandlingsperiod på tre år. Det är i dag den enda behandling som långsiktigt innebär att patienten i stort sett blir symtomfri. Ändå finns behandlingen i för liten utsträckning i samtliga av landets landsting.
Det beräknade behovet för allergivaccination är 200 personer per 10 000 invånare per år, enligt Svenska föreningen för Allergologi. Riksgenomsnittet för patienter i landets alla landsting var i januari 2018 cirka 17,5 patienter per 10 000 invånare, enligt en mätning av läkemedelsbolaget ALK. Alltså en bra bit under det beräknade behovet.

Många lider i onödan

Det landsting i landet där flest behandlats med allergivaccination är Halland med 48 patienter per 10 000 medan Norr- och Västerbotten endast behandlat 9 patienter vardera. Samtliga landsting ligger långt under det beräknade behovet, vilket gör att många med allergi får lida i onödan. Att möjligheten till allergivaccination är så olika stämmer illa med målet för hälso- och sjukvårdslagen: ”En god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen”,  bristen på allergologer på vuxensidan kan vara den begränsande faktorn.

Stor brist på allergologer

När Socialstyrelsen undersökte andelen allergologer i varje landsting så låg snittet på 0,9 per 100 000 invånare, men vissa landsting saknade helt allergologer på vuxensidan. Jämförelsevis så ligger snittet i Europa på cirka 1 per 50 000 invånare.
– Situationen är katastrofal, mottagningar läggs ned eller hotas med nedläggning. Dessutom kommer en stor andel av allergologerna att gå i pension inom några år. Det behövs en nationell övergripande samhällsstrategi för allergivården. Kvitto finns på att en sån satsning fungerar då den gjort positiv skillnad i Finland, säger Maritha Sedvallson, ordförande i Astma- och Allergiförbundet.

Forskningen har gått framåt

Tidigare skedde en viss ökning av patienter som fick behandling, men dessvärre har den avstannat, detta trots introduktion av tabletter istället för sprutor, vilket gjort det möjligt för fler patienter att genomgå behandling, då den tidigare krävde sjukhusbesök en gång i veckan under lång tid.
– Forskningsframstegen inom allergivaccination i kombination med spridning av fler allergologer skulle kunna innebära en mer jämlik vård för individen, säger Jonas Binnmyr, fondsekreterare Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets forskningsfond.

Antal allergivaccinationer per 10 000 invånare

Norrbotten 9 patienter,  Västerbotten 9 patienter , Västernorrland 12 patienter, Jämtland/Härjedalen 10 patienter, Gävleborg 14 patienter, Dalarna 20 patienter, Uppsala 18 patienter, Värmland 24 patienter, Västmanland 10 patienter, Stockholm 18 patienter,  Sörmland 11 patienter,  Örebro 14 patienter, Västra Götaland 15 patienter,  Östergötland 14 patienter, Jönköping 13 patienter,  Halland 48 patienter, Kronoberg 17 patienter, Gotland 35 patienter, Kalmar 21 patienter, Blekinge 18 patienter, Skåne 21 patienter.

Foto Colourbox