Ingen glutamat i Findus mat

Findus har beslutat att ta bort glutamat och andra smakförstärkare från alla produkter. De är ersatta med örter, kryddor och ändrad råvarusammansättning. Från och med tidig vår 2009 tillverkas inte längre några Findus produkter med glutamat eller andra smakförstärkare. Det gäller såväl dagligvarumarknaden som marknaden för storhushåll. I vissa fall kan det förekomma förpackningar där glutamat fortfarande står i ingrediensförteckningen, trots att den är borta.