Gratis lungtester avslöjade andningsbesvär

Sammanlagt 7 418 personer valde att göra ett gratis andningstest med spirometri när turnén Andas ut besökte köpcentra runt Sverige under 2008. Tretton procent hade nedsatt lungfunktion och hänvisades till vården. Sex av tio av dessa var rökare eller före detta rökare.
Andas ut har besökt sexton köpcentra runt om i landet. Syftet har varit att öka kunskapen om astma och KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom) så att personer med andningsproblem kan söka hjälp i tid. Alla som gjorde lungfunktionstestet och som visade sig ha en nedsatt lungfunktion rekommenderades att ta kontakt med sin vårdcentral eller husläkare.

Kan leva bra liv

Nästan lika många män (49 procent) som kvinnor (51 procent) passade på att testa sin lungkapacitet i helgruscherna. En fjärdedel av dem var före detta rökare, 18 procent var rökare vid testtillfället. Sju av tio som hänvisades till ytterligare läkarkontroll var över 50 år.
– Med rätt diagnos, rätt behandling och anpassning av livsmiljön kan den som har astma leva ett bra liv. Andas ut riktar ljuset mot vår vanligaste folksjukdom, säger Ingalill Bjöörn, ordförande i Astma- och Allergiförbundet.
Flest personer testade sig i Malmö, totalt 1 338 personer, under två helger. I Norrköping hänvisades störst andel testpersoner vidare till vården, nästan var tredje av dem som testades där hade nedsatt lungfunktion (29 procent).
Andas ut är ett samarbete mellan Astma- och Allergiförbundet, lokalföreningar inom Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund, AstraZeneca, Boehringer Ingelheim och Pfizer.

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php