En livslång kontaktallergi

Efter nickel och kobolt är krom den vanligaste metallen att orsaka kontaktallergi. Omkring en procent av befolkningen har diagnosen som kan vara både smärtsam och svårbehandlad.

Till enheten för arbets- och miljödermatologi vid CAMM kommer människor med arbetsrelaterade sjukdomar och miljörelaterade allergier. Omkring 5–7 procent av alla patienter som testas på mottagningen får diagnosen kontakteksem orsakat av krom. Mihály Matura, är överläkare på enheten samt medförfattare till studien om krom i läder. Han beskriver symtomen så här:
– Symtomen är kontakteksem, antingen akut med mycket klåda, rodnad, svullnad, knottror och små blåsor. Eller så är eksemet kroniskt med förtjockad hud och ett gatustensliknande mönster med fjällning, sprickor och sår. Klådan vid kroniskt eksem är mindre uttalad men obehaget, smärtan och risken för infektion är större.

Blossar upp vid kontakt

Kontaktallergi förmedlas i kroppen av T-lymfocyter, vilket även kallas fördröjd allergi. Vid exempelvis hösnuva och astma, som är en helt annan grupp, är allergin istället IgE-medierad. Mot krom finns ingen IgE-medierad allergi och det är över huvud taget mycket ovanligt mot kemikalier.
Diagnosen ställs via lapptestning och visar den att man är allergisk så är det för livet. Det betyder att varje gång man exponeras för krom kommer allergin att blossa upp och nya eksem bildas.

Vanlig eksembehandling

Generellt kan sägas att all kontaktallergi är exponeringsberoende, men även hudens skick och barriär har betydelse. Om man är atopisk, har små sår och skador så ökar exponeringen genom huden. Kontakteksem från krom kan vara svårbehandlat och ta månader att läka ut men hos de flesta går eksemet över efter att den aktuella exponeringen upphört. Behandlingen som finns syftar till symtomlindring.
– Den består av starkt kortison och annan eksembehandling, som smörjning med lotioner och mjukgörande krämer, säger Mihály Matura.

Text Louise Cederlöf