Dubbförbud hjälper

Stockholm har för första gången klarat EU:s gränsvärden för luftpartiklar, med hjälp av dubbdäcksförbudet i innerstaden. Halten av partiklar har mätts sedan början av 1990-talet. Förutom förbudet har en vattenlösning med kalcium-magnesium-acetat bidragit. Lösningen håller vägbanorna fuktiga och binder partiklarna. När luften är renare förbättras människors hälsa eftersom höga partikelhalter kan orsaka lungsjukdomar och hjärt- och kärlsjukdomar.