Dietist viktigt bollplank

Att vara allergisk mot mat innebär ofta oro och frustration. Det leder också till sociala och praktiska svårigheter. Dietist Ida Berges jobb är att stötta och stärka vuxna och tonåringar med födoämnesallergier eller annan matöverkänslighet.

– Allergiker är en jätterolig patientgrupp att arbeta med. Många är väldigt kreativa och klarar sig bra, men behöver stöd och råd ibland. Som dietist kan jag se mönster som de kanske missar själva och bistå med kunskap.
Både för vuxna och tonåringar är de sociala begränsningarna ett stort problem.
– Mitt jobb är att lyssna, stärka dem och hitta lösningar som kan förbättra livskvaliteten. De flesta har haft sin allergi länge, och kan redan mycket. Jag kan lära dem att värdera risker och se helheten. Exempelvis, att resa långt och ha jetlag innebär en stor stress för kroppen och då bör man vara extra försiktig med maten.
Med Ida pratar tonåringar om saker som de kanske inte vill fråga sina föräldrar eller doktorn om. Går det att kyssa någon som har ätit det man inte tål? Hur hanterar man sin allergi på krogen?
– Läkarna kanske inte tänker på att berätta för unga äggallergiker att det ofta är äggviteskum på drinkar, men det gör jag.

Stöd som alla borde få

Ida Berge arbetar på Södersjukhuset i Stockholm. Där hjälper hon bland annat till att bena ut vad som är korsreaktioner, vad som är reaktion på biogena aminer och hur man ska hantera produktmärkningar där det står ”spår av”. Hon ingår i teamet som gör allergiutredningar och hjälper till vid lågriskprovokationer, där patienter får testa en liten mängd av ett födoämne under kontrollerade former.
– Ofta handlar det om nötter och korsreaktioner vid allergi mot björk.
När patienterna besöker Ida kollar hon deras vikt och näringsintag.
– Får man inte i sig tillräckligt med näring blir man mer känslig. Till exempel så glöms det vid fiskallergi ofta bort att det behövs tillskott av D-vitamin och omega 3.
Alla allergimottagningar och vårdcentraler har dessvärre inte dietister. Trots att de bidrar med värdefull kunskap och stöd till både patienter och vårdpersonal.
– Jag fungerar ofta som ett bollplank och har lärt mig att vara ödmjuk. Allt är inte svart eller vitt när det gäller allergier och överkänslighet. Mycket av det som patienterna frågar och berättar om har vi ingen kunskap om. Men det gör också arbetet intressant.

Text Susanne Rosén Foto Colourbox

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php