Bli allergismart med ny webbtjänst

Nu finns en ny plats på nätet för dig som vill veta mer om allergisjukdomar och dela med dig av dina erfarenheter. På allergismart.se samlas tips, kunskap och inspiration om hur vardagen med dessa sjukdomar bäst hanteras.

Webbplatsen allergismart.se är en samlingsplats och kunskapsbank för människor som på olika sätt påverkas av astma, allergi eller annan överkänslighet. Här får användarna en chans att utbyta erfarenheter och samtidigt få aktuell information om allergisjukdomar. Målet är att besökarna blir mer allergismarta.
– Allergismart.se tillför något mer än andra forum på nätet. Sajten ger människor som berörs av allergisjukdom en möjlighet att hantera sin vardag med hjälp av andra i samma situation. Alla behöver inte uppfinna hjulet själva. Men vi lägger också upp information från våra egna kanaler och från trovärdiga externa källor, säger Christin Berg, projektledare på Astma- och Allergiförbundet, som står bakom sajten.

Verktyg för vardag med allergi

Alla som registrerar sig på webbplatsen kan skapa egna diskussionsforum kring frågor som intresserar dem. Det kan vara allt från vetenskapliga rön till oro för barnens allergier eller det bästa receptet på glutenfritt bröd. Den som skapar en profil får också tillgång till ett individuellt anpassat nyhetsflöde. Dessutom går det att ta en kurs för att bli mer allergismart.
– Användarna får läsa texter och svara på frågor. Utifrån det skapar de egna handlingsplaner med aktiviteter som de kan göra för att må bättre, berättar Christin, som tror att användningen av allergismart.se kommer att skilja sig en del mellan olika besökare.
– Vissa kanske kikar in då och då för att söka information, medan andra är mer aktiva och medverkar i flera forum. Sajten ska i första hand ses som ett verktyg för att underlätta vardagen med allergisjukdom och få tips på strategier för hur livet ska hanteras, säger hon.

Nyttig för många

Målgruppen är i första hand människor som själva har någon form av allergisjukdom samt deras anhöriga. Men här finns också mycket matnyttigt och intressant för andra som har frågor och funderingar.
– Vissa besökare kanske främst är intresserade av hur andra tar sig an sin egen eller sina barns allergier. Men sajten kan också vara bra för föräldrar som behöver tips på hur de ordnar kalas när barnen har allergiska kompisar, eller för dem som undrar hur de löser fredagsfikat för sina gluten- eller laktosintoleranta arbetskamrater, fortsätter Christin.
Astma- och Allergiförbundet har inte satt upp några kvantitativa mål vad gäller antalet användare på allergismart.se. Men Christin hoppas att alla som använder sajten känner att de har nytta av innehållet.
– Sajten ger användarna en möjlighet att gå utanför sina lokala nätverk. Förhoppningsvis blir allergismart.se den naturliga platsen att vända sig till för alla som funderar kring allergisjukdomar. Jag hoppas att besökarna känner att de får med sig något, att de lär sig nya saker och får nya erfarenheter. Att de blir mer allergismarta helt enkelt.

Text Niclas Samuelsson