Akryltester kan luras

Patienter och tandläkare som är allergiska mot plastfyllningar i tänderna kan bli lurade vid allergitester som undersöker om de reagerar på plastmaterial. Det visar Singaporeläkaren Anthony Goon i en avhandling vid Medicinska fakulteten Lunds universitet.

– Doktor Goon har studerat akrylallergier, berättar docent Marléne Isaksson. Hon är hans handledare, och arbetar vid Hudkliniken på Skånes universitetssjukhus i Malmö. Han har funnit att det ibland testas med för låga koncentrationer, bland annat på grund av olika lagringssätt.
Om inte testet förvaras i kyl eller frys riskerar ämnet som används vid testet att förlora delar av sin förmåga. Ett felaktigt värde uppkommer. Desto högre temperaturen är desto snabbare försvinner allergenet.
När testet inte visar rätt är risken stor att patienter allergiska mot akryl missas.

I förväg

I en delstudie i avhandlingen hade 50 procent av patienterna missats om inte fem bestämda akrylater funnits i basseriens tester. I studien som ingick ifrån Singapore var det 92 procent som inte upptäcktes.
Dessutom har Anthony Goon, som är verksam som hudläkare i Singapore, funnit att sprutornas innehåll inte ska läggas upp flera dagar i förväg.
– Ibland vill man vara förberedd och har gjort i ordning dem i förväg för att spara tid, förklarar Marléne Isaksson. Tidsbesparingen kan gå ut över kvaliteten.
Akrylplast används i tandfyllningar, konstgjorda naglar, lim och inom industrin. Ämnet finns även i blöjor.
Syftet med Anthony Goons avhandling är att förenkla testerna av misstänkt akrylallergi.