Airsonett förbättrar livskvaliteten

Airsonett Air4 är en avancerad luftrenare för patienter som trots konventionell läkemedelsbehandling har okontrollerad astma.

Apparaten placeras vanligtvis vid sängen. Luft som är en halv grad svalare än i rummet sjunker ner och tränger undan allergen och andra partiklar i den varmare luften och skapar en zon med ren luft.
En oberoende studie av användande av Airsonett Air4 och tekniken Temperature-controlled Laminar Airflow (TLA) har studerat tiden det tar att nå effekt för behandling av patienter med svår, okontrollerad astma.

Snabb förbättring

Studien är gjord av professor Leif Bjermer, avdelningen för Lungmedicin och Allergologi, Universitetssjukhuset i Lund, och sammanfattar att nattlig behandling med TLA levererar statistiskt signifikant, och kliniskt relevant, förbättrat resultat i form av livskvalitet. Förbättrad livskvalitet uppnås inom tre månader och behandlingssvar på sömn erhålls redan efter en månad.
– Eliminering av allergen är en av hörnstenarna inom behandling av astma. En snabb responstid på behandling är viktig i ett kliniskt perspektiv då det möjliggör att ta korrekta beslut redan efter en kort testperiod. Studien har gett mycket tillfredställande resultat, säger Leif Bjermer.
En tidigare studie har även visat god effekt på svårt allergiskt eksem hos barn.
Airsonett är ett hjälpmedel som, efter bedömning av behov, kan föreskrivas och bekostas av landstinget.