1,5 miljoner extra till allergivård i Stockholm

Med stöd från läkarprofessionen och (Astma- och Allergi) förbundet har Astma- och Allergiregion Stockholm-Gotland lyckats driva igenom ett unikt avtal med landstinget. 1,5 miljoner kronor extra årligen kommer nu läggas på allergivården i Stockholm.

Redan på 90-talet larmades det från professionen om en allergivård i kris och att bristen på allergologer var skriande. Det erinrar sig Elisabet Olsson som då satt i förbundsstyrelsen som förste vice ordförande och under en period även som ordförande i Astma- och Allergiförbundets forskningsfond. Idag är hon ordförande för region Stockholm-Gotland.
– Om vi på 90-talet kallade det för kris skulle jag vilja säga att vi idag står inför en katastrof. Här på Gotland har vi inte haft en vuxenallergolog på 15-20 år men vi har en mycket kunnig läkare som på bästa sätt tagit hand om de svårast drabbade. Det går inte att få en allergiutredning, det måste till något allvarligt så att man hamnar på akuten för att det ska göras.

Demonstration

I november förra året höll därför regionföreningen en demonstration utanför Landstingshuset i Stockholm som fick stor uppmärksamhet i både lokal- och riksmedia. Dessutom hölls ett flertal möten med ansvariga politiker, framför allt med vård- och valfrihetsregionråd, Tobias Nässén (M), där Elisabet Olsson tillsammans med bland andra allergolog Pär Gyllfors påtalade och beskrev den mycket allvarliga situationen.
– Vi hade även god hjälp av Jonas Brinnmyr från förbundet som var med på ett av mötena och förklarade hur forskningsläget ser ut. Och professionen har bistått med faktaunderlag.

Gav resultat

Uppvaktningen skulle visa sig ge resultat. I juni i år beslutade Region Stockholm (tidigare Stockholms läns landsting) att höja ersättningen för olika läkarbesök som ingår i vårdval allergologi med 1,5 miljoner kronor per år. Avtalet reviderades även hösten 2018 då ersättningen höjdes med fem procent och man har också beslutat skjuta till extra medel till fyra specialisttjänster inom allergologi. Sammantaget innebär dessa satsningar en förstärkning av allergivården i Stockholm med cirka 4,4 miljoner kronor, enligt Region Stockholm.

Men det är långt ifrån endast Stockholm som har de här behoven. Läget ser illa ut för hela landet, enligt Elisabet Olsson. Och det är därför hon har legat på för att få Astma- och Allergiförbundet på riksnivå att prioritera frågan.
– Det här är inte bara en lokal fråga, det är en fråga för hela landet. Därför är det glädjande att det nu antogs på kongressen och skrivs in i verksamhetsplanen, att förbundet ska arbeta vidare och driva frågan. Jag hade önskat att man gjort det långt tidigare, och att förbundet legat på mer.
Elisabet Olsson hoppas nu att Astma- och Allergiförbundet tar fram direktiv, med lika lydelser för hela landet, och sedan implementerar dem till läns- och regionföreningarna.
– Vi måste ha ett samspråk när det gäller det här så att det inte blir för splittrat. Och det är inte bara allergologer som behövs, det är allergikonsulenter också, deras verksamhet håller på att ebba ut i många delar av landet. Vi slåss för dem också!

Stark drivkraft

Med en bakgrund som undersköterska på sjukhuset i Visby, där astmapatienter inte sällan fick läggas i respirator på 80-talet, och med en man med allergisjukdom, är Elisabet Olsson glasklar i sin lojalitet. Och även om hon inte rört sig i maktens korridorer tidigare, i alla fall inte den politiska makten, har drivkraften att vilja förändra varit överordnad.
– Det har varit tungt att dra det här när man inte är van vid att arbeta med liknade frågor. Men vi vet var vi står i vår fråga, med vårt funktionshinder och vi måste vara stolta över det och arbeta vidare. För att våra drabbade medmänniskor och medlemmar ska få stöd och hjälp. Så till andra läns- och regionföreningar vill jag säga: Man måste våga. Jag har försökt att våga här och med hjälp av andra i styrelsen har vi nått fram. Vågar vi inget så kommer vi ingen vart alls.

Källa siffror: Region Stockholm

Text Louise Cederlöf Foto Sanna Marklund