Vården klarar inte riktlinjer

Bara tre av åtta vårdcentraler på Gotland uppfyller de kriterier som SFAM, Svensk förening för allmänmedicin, satt upp för en astma/KOL-mottagning.

Det visade sig när Allergicentrum i Linköping, tillsammans med Astma- och Allergiföreningen på Gotland, gjorde en kartläggning av astma- och allergivården på Gotlands vårdcentraler. Den gjordes genom att personal och patienter fick svara på en enkät.
Lokalföreningen initierade undersökningen efter att ha fått signaler om att det var svårt att få rätt vård. Detta trots att det finns flera styrdokument som beskriver hur vården ska organiseras, till exempel Socialstyrelsens riktlinjer för vård av astma och KOL samt de ovan nämnda SFAM-kriterierna för astma/KOL-mottagning.

För lite utbildning

Enligt resultatet tyckte 80 procent av patienterna att det var lätt att komma i kontakt med vården och att bemötandet var bra. Utrustningen på vårdcentralerna var också någorlunda bra. Däremot visade undersökningen att personalen hade för lite utbildning på området och för lite tid till mottagning. De patienter som kontrollerades på en vårdcentral med astma/KOL-mottagning medicinerade bättre, hade mindre symtom och upplevde sig ha bättre kunskap om sin sjukdom än övriga.
– Den största bristen i vården var att bara 15 procent av patienterna hade en egen behandlingsplan, säger Ulla Nyström Kronander, överläkare vid Allergicentrum i Linköping. Behandlingsplanen ska hjälpa patienten att hålla koll på sin medicinering.

Få allergiutredningar

Det var dessutom få patienter som hade genomgått allergiutredning eller kallats på regelbundna kontroller, något som föreskrivs i nationella riktlinjer. En fjärdedel av astmapatienterna hade sökt akutmottagning det senaste året.
Resultaten i undersökningen stämmer väl överens med fynden i en liknande studie som gjordes förra året i fem olika län.

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php