Vad är Astma- och Allergiförbundets viktigaste uppgift?

Else-Britt Nyström, Piteå:
– Jag tycker att det viktigaste är att folk ska uppfatta att allergier finns. Förbundet och föreningarna behövs för att sprida kunskap. Jag är inte själv allergisk, det var min man som var, han är bortgången sedan några år. Jag är medlem för att stödja arbetet, jag har även varit med i lokalföreningens styrelse.
– Många bryr sig inte om att ta hänsyn. Många allergiker kan inte gå på möten på grund av det. Det finns en nyårsrevy här i Piteå och en föreställning ska vara doftfri, men det är alltid några som inte respekterar det. ”Jag har på mig så lite”, kan de säga.
– Inte heller djurägare respekterar allergiker, de tar med sina hundar på alla möjliga ställen utan att tänka efter. Den dåliga förståelsen kan bero på okunskap så det är en viktig uppgift för förbundet att arbeta med.

David Lundgren, Uppsala:
– För mig är det att hjälpa sina medlemmar med tips och råd och information. Jag blev medlem just för att jag vill veta mer. Jag har astma och jag upplevde en massa besvär så jag ville få mer information om vad astma är.
– Jag vill också gärna läsa i tidningen om kost och träningstips, allmänna hälsoartiklar. Min astma är stressrelaterad så jag är även intresserad av att få hjälp med att jobba med den mentala hälsan.
– Jag är en ganska nybliven medlem. Jag anmälde mig genom hemsidan, men det har ännu inte blivit av att använda den för att hämta information. Det är mycket viktigt att den är användarvänlig.
– Det blir ju vanligare och vanligare med allergier, det är bra att Allergia tog upp det här med svårigheterna att äta ute på restaurang, till exempel.