CarolineNilsson

CarolineNilsson

Caroline Nilsson, barnläkare Sachska barnsjukhuset i Stockholm.
Porträtt på uppdrag för tidningen Allergia.
Foto: Johanna Norin