Tar rinit på allvar

WHO-riktlinjerna för behandling av allergisk rinit har uppdaterats. Fokus är att tillståndet ska behandlas optimalt och att ge dem som behandlar patienter ett underlag som baseras på bästa tillgängliga information. Allergisk rinit ses ibland som ett lindrigt problem, men det påverkar sociala aktiviteter, arbete och skolgång.