Ta hjälp av allergikonsulenten – innan hon försvinner

Allergikonsulenten kan spela en avgörande roll för om barn med svår astma eller allergi ska få en fungerande vardag eller inte. Men sjukvårdens besparingskrav har inneburit att antalet konsulenter har minskat under de senaste åren och i dag saknar många landsting och regioner en allergikonsulent.
Astma- och Allergiförbundet ser allvarligt på situationen och nu agerar de för att försöka stoppa den negativa utvecklingen.

Åsa Persson är en kluven person. Hon har två arbeten och delar sin tid mellan arbetet som allergisjuksköterska på barnmottagningen vid Centralsjukhuset i Kristianstad och arbetet som allergikonsulent i tre kommuner.
– Men jag trivs med att jobba blandat, säger hon.
Sina uppgifter som allergikonsulent skiljer hon också in i två delar. Den första, och som hon själv anser den viktigaste, handlar om att sprida information om astma och allergi i samhället och särskilt till kommunens anställda i skolan och förskolan.
– Jag vill få dem att jobba aktivt med det så kallade allergitänket. Att städningen på skolorna fungerar, att de funderar kring det här med pälsdjursproblematiken och informera kring födoämnesallergiska barn bland mycket annat, säger hon.

Alla barn har rätt att gå i skolan

Ointresse

Och informationen behövs. Åsa Persson berättar att hon har försökt komma in på lärarutbildningen på högskolan i Kristianstad för att diskutera med blivande lärare om astma och allergi, men mötts av ointresse. Enligt skolan är det en uppgift för arbetsgivaren.
– Det är konstigt, men så är det. Därför är det viktigt att vi kan få pedagoger och chefer att förstå vilka problem det finns och vad som kan göras för att förbättra tillvaron för allergiker.

Ska känna sig trygga

Hennes mål är att försöka göra miljöerna så bra att barn med astma och allergi ska kunna känna sig trygga när de går i sin förskola eller skola och att de inte ska behöva vara rädda för att bli sjuka.
– Alla barn har rätt att gå i skolan och de ska må bra för att klara av undervisningen. De ska våga äta av maten och de ska veta att personalen känner till och förstår deras problem.

Allergipolicy

Till sin hjälp när hon besöker skolor och förskolor har hon den allergipolicy som finns i respektive kommun som hon arbetar mot i Nordöstra Skåne; Kristianstad, Bromölla och Östra Göinge. Den är utarbetad av de tre kommunernas allergikommittéer som Åsa Persson sitter med i. De träffas med jämna mellanrum och bestämmer hur de ska arbeta under det kommande året. En viktig och omfattande del av det arbetet handlar om undervisningen av skol- och förskolepersonal, en uppgift som Åsa Persson är engagerad i.
– De tar mycket tid att jobba med de här frågorna och det ligger mycket på mig om det ska hända något. Jag måste vara drivande så att allergifrågorna får plats på agendan i skolor och förskolor.
Hon deltar ibland också i så kallade allergironder på kommunernas arbetsplatser. De kan liknas vid skyddsronder, men är inriktade på faktorer i miljön som kan ge upphov till allergi och därför behöver förändras.

En länk

Hennes andra uppgift som allergikonsulent handlar om att hjälpa till i enskilda fall, att vara, som hon och hennes kolleger uttrycker det, en länk mellan samhället och patienten. I de flesta fall handlar det om barn med svåra besvär där föräldrarna behöver hjälp för att klara ut situationen.
– Då får jag en remiss från barnets läkare och sedan tar jag kontakt med familjen.
Hon gör varje år flera besök i skolor och förskolor för enskilda barns räkning. Förutom att barnets föräldrar och skolpersonalen är med på besöket ser hon även till att rektorn eller någon annan beslutsfattare är på plats. I de flesta fall är hennes besök uppskattade och hon anser själv att de är viktiga för att öka kunskapen om barnets problem.
– Sedan är det jag säger inte alltid så populärt, särskilt inte om det kostar pengar att åtgärda ett problem.
Hon gör även hembesök hos familjer som behöver hennes hjälp.

 Färre kolleger

Åsa Persson har arbetet som allergikonsulent i snart fem år. Under den tiden har hon fått allt färre kolleger och i dag finns det knappt ett tjugotal runt om i landet. Utvecklingen är oroande och Åsa tror att en anledning är att politiker och andra beslutsfattare inte alltid ser vinsterna med att arbeta förebyggande.
– Det jag jobbar med är att barnen inte ska bli sjuka och att de ska kunna ta mindre läkemedel för att klara sin vardag.
Åsa Persson är övertygad om att hon har en viktig arbetsuppgift och hon får stöd av Eva-Maria Dufva, ombudsman för vård och sociala frågor på Astma- och Allergiförbundet.
– Allergikonsulenterna är en jätteviktig grupp som utför många uppgifter som ingen annan gör. Det finns ingen annan inom sjukvården som har tid med den uppsökande verksamheten som de bedriver. Vi vill att det ska finnas en i varje landsting och region, säger hon.

 Krav på besparingar

Men verkligheten ser alltså annorlunda ut. En stor anledning är de krav på besparingar som finns inom sjukvården, I dag är de flesta allergikonsulenter anställda av landstingen samtidigt som de till stor del utnyttjas av kommunerna. Förbundet menar därför att det i framtiden är rimligt att kostnaden delas mellan kommunerna och landstingen. Under den senaste tiden har förbundet också genomfört flera aktiviteter för att uppmärksamma situationen. Debattartiklar har skrivits och de har inlett ett samarbete med lokalföreningar på flera platser i landet för att väcka opinion i frågan. På den internationella astmadagen den 5 maj planeras också ett flertal manifestationer till stöd för allergikonsulenterna.
– Vi agerar mer aktivt i den här frågan jämfört med vad vi gjort tidigare, säger Eva-Maria Dufva.

Text Set Mattsson

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php