Stora skillnader

Det finns stora socioekonomiska skillnader vid astmasjukdom.

Svenskar som befinner sig i ekonomisk kris löper 60 procent större risk att insjukna i astma än höginkomsttagare. Samtidigt är risken att dö i astma upp till tio gånger större i glesbygden. Det visar siffror från Hjärt-Lungfondens nya Lungrapport, som presenterades i våras. Uppskattningsvis 800 000 personer i Sverige lider av astma, varav cirka 50 000 har svår astma. År 2015 hade 146 personer i Sverige astma som dödsorsak.