Sjukhusmaten för allergiker behöver förbättras

Har man födoämnesallergier eller annan matöverkänslighet kan det vara besvärligt att få rätt mat vid en sjukhusvistelse. Ökad kunskap och bättre rutiner bland vård- och kökspersonal är några saker som efterfrågas. Allra bäst blir det om man får prata direkt med kocken.

Att bli inlagd på sjukhus kan vara riskfyllt och innebära stor stress om man har födoämnesallergier eller annan matöverkänslighet. Astma- och Allergiförbundet har frågat medlemmar som varit inlagda på sjukhus eller annan vårdinrättning i Sverige under 2015 och 2016 om ”allergimaten”. Det var både ris och ros. Drygt hälften tyckte att maten varit mycket eller ganska bra. Över 40 procent av deltagarna var dock missnöjda med hanteringen av allergimaten:
”Det saknades möjlighet att få veta vad maten innehöll.”  
”Fick ingen lunch eller middag då det inte fanns någon mat som passade. Blev ombedd att be maken komma med mat hemifrån till mig.”
De som var nöjda hade i flera fall haft direktkontakt med köket som lagade maten.
”Om jag hade fått prata med kökspersonalen direkt när jag blev inlagd så hade jag sluppit att få allergiska reaktioner på grund av felaktig mat. Efter samtal med kocken fungerade det alldeles utmärkt.”
”Kokerskan var så duktig och skicklig. Hon ville veta precis vad jag kunde och inte kunde äta. Högsta betyg!”

Ska inte bli sjukare av maten

Det här är den första undersökningen som gjorts om sjukhusmat och allergi/överkänslighet, berättar Rikard Åsgård, ombudsman på Astma- och Allergiförbundet. Med enkätsvaren som underlag har förbundet nu sökt pengar från Allmänna Arvsfonden till ett treårigt projekt som handlar om trygga måltider i vården.
– Vårt mål är att de som har matallergi eller överkänslighet, och som kanske läggs in på sjukhus av helt andra orsaker, inte ska bli ännu sjukare än de redan är. Maten måste vara bra och säker för alla, säger Rikard Åsgård.
Förbättrad utbildning och kommunikation kan också göra stor skillnad i bemötandet av den som har matallergier.
”Utbilda personal både i köket och på avdelningarna. Prata med den som har allergi och fråga hur man kan göra sjukhusvistelsen bra när det gäller maten.”

Fakta:
Omkring 700 000 personer i Sverige har diagnosticerad födoämnesallergi och drygt 2 miljoner personer har någon sorts överkänslighet för mat. Det drabbar alla åldersgrupper men är vanligare hos barn.

Text Susanne Rosén Foto Colourbox