Rökande mamma ökar risk för astma

En ny studie från professor Anders Berg vid Sunderby sjukhus i Luleå visar att det är sex gånger så stor risk att ett barn får astma om mamman röker under graviditeten. Studien visar att rökning vid graviditeten oftare leder till att barnen är underviktiga vid födseln, vilket i sin tur kan orsaka astma. 3 400 barn deltog i undersökningen som gjordes mellan 1996-2008.
I genomsnitt vägde barn med rökande mammor 211 gram mindre jämfört med de barn vars mödrar var ickerökare under graviditeten. Nästan en fjärdedel av barnen i studien som hade rökande mammor vägde mindre än 2,5 kilo när de föddes.

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php