Sjuhålskaka

Rund kaka med mörk glasyri vit form

Rund kaka med mörk glasyri vit form