Mindre pollen med flikiga blad

Den flikbladiga Ornäsbjörken avger inte pollen som andra björkar.

En fältstudie har gjorts för att dokumentera pollenförekomst hos flikbladiga björkar. Mer än 300 äldre träd, från Alnarp i söder till Hammarstrand i norr, har inventerats. Huvudparten tillhörde de fyra mest förekommande typerna av flikbladiga björkar. Av dem finns den äkta ornäsbjörken, Betula pendula Dalecarlica, tillgänglig i handeln. Studien pekar tydligt mot att flikbladiga björkar är ett bra trädval för miljöer som ska vara säkra för allergiker.