Maten kan ge oss huvudvärk

Migrän drabbar nästan var femte kvinna och var tionde man. Barn kan också drabbas, även om det inte är lika vanligt. Många faktorer kan ligga bakom ett migränanfall. Maten vi äter, eller i alla fall vad som finns i den, kan vara en orsak.

Det har länge diskuterats om det finns ett samband mellan migrän och matöverkänslighet. Allergi orsakad av så kallade IgE-antikroppar (eller ”äkta” allergi) anses dock inte utlösa migrän. Men i en studie blev ändå 85 procent av de sextio undersökta patienterna bättre om de uteslöt vissa saker ur sin kost. De födoämnen som utlöste flest migränanfall var i detta fall vete, apelsin och ägg. Men till skillnad från allergiska reaktioner är orsaken till migränanfall troligen inte proteiner. Snarare handlar det om så kallade biogena aminer.
– Ämnen som ofta nämns i sammanhanget är tyramin och fenyletylamin. Tyramin finns framför allt i ost, men även i inlagd fisk, frukt, bondbönor, jäst, kaffe, öl och vin. Fenyletylamin anses å sin sida vara orsaken till att choklad kan utlösa migrän, säger Carl Dahlöf, läkare och migränspecialist på SDS-kliniken i Göteborg.

Sötsaker skyndar på anfall

Att tyramin och fenyletylamin utlöser migrän är dock än så länge bara en hypotes. Även om en italiensk studie stödjer teorin att tyramin orsakar anfall, så menar andra forskare att det inte finns några starka samband mellan aminer och migrän. Ändå är det en gammal sanning att vissa typer av livsmedel kan utlösa migrän. Hur ska man då förklara skillnaden mellan de nya och gamla synsätten?
– Dygnet före en migränattack kan man få ett ökat sug efter sötsaker. Om man då äter exempelvis choklad och sedan får ett anfall, så är det lätt att tro att det var chokladen som orsakade det. Men migränattacken skulle ha utlösts ändå. Däremot kan sötsakerna skynda på utbrottet eftersom man paradoxalt nog får en lägre blodsockernivå på grund av en för hög utsöndring av insulin, fortsätter Carl.

Försiktig med vin

Vin vet man däremot kan sätta igång ett migränanfall någon timme efter att man druckit det. I de flesta europeiska länder anser man att rött vin är speciellt attackframkallande, även om man i Frankrike hävdar att vitt vin är värst. Rödvin innehåller dock bara låga halter tyramin. Carl berättar att forskarna istället tror att anfallen orsakas av så kallade flavonoider, ämnen som ger vinet dess röda färg.
– Flavonoider hämmar de tarmenzym som i vanliga fall bryter ner giftiga kolföreningar, fenoler, i vinet. Det är möjligt att flavonoiderna gör så att fenoler tas upp i blodet och transporteras till hjärnan, där de utlöser migränattacken. Individer med migrän bör troligen vara mer försiktiga med vin än med choklad och andra sötsaker.

Nitriter och glutamat andra orsaker

Utöver detta så finns det andra ämnen i maten som ibland nämns som orsaker till migrän. Bland dessa finns nitriter, salter som kan finnas i bland annat rökt fisk, bacon och korv. En migränpatient som äter korv som innehåller nitriter kan få kraftig huvudvärk inom någon timme, ett fenomen som gett upphov till uttrycket ”hot dog-huvudvärk”. Glutamat är en annan sak som kan framkalla anfall hos känsliga personer. Förutom att få ont i huvudet brukar man även bli illamående och få rodnader och svettningar. Denna reaktion kallas ibland för ”kinarestaurangsyndromet” och uppstår cirka tjugo minuter efter det att man ätit något som innehåller glutamat. Glutamat är saltformen av glutaminsyra, en aminosyra som används som smakförstärkare. Den finns naturligt i nästan alla grönsaker samt i vete och soja.

Fakta migrän

Migrän är ett anfall av sprängande huvudvärk som kan pågå i ett halvt till tre dygn. Exakt vad som orsakar migrän vet man inte. Men olika påfrestningar, stress, hormonförändringar eller viss mat och dryck är sådant som kan utlösa ett anfall. Sjukdomen är till viss del ärftlig; risken att få migrän ökar om någon i släkten också har problemet. Anfallen kan komma plötsligt eller med några mer eller mindre tydliga försymtom. Till de mer otydliga försymtomen hör magproblem eller humörsvängningar. Tydliga försymtom kallas också för aura och kan till exempel vara synstörningar, försämrad talförmåga eller sämre känsel.

Vanliga migränsymtom:

  • Svår och intensiv huvudvärk, men den kan också vara måttlig och variera i intensitet under ett anfall.
  • Borrande, dunkande eller pulserande värk.
  • Att värken sitter på ena sidan av huvudet eller vid ena ögat, men den kan också vara dubbelsidig eller sitta i bakhuvudet.
  • Att värken förvärras när man rör på huvudet eller av fysisk aktivitet.
  • Överkänslighet för dofter, ljud och ljus.
  • Att man mår illa och kräks.
  • Försämrad koncentration samt trötthet.

Text Niclas Samuelsson