Mat och eksem

Hos en del personer försämras eksemet om de äter vissa födoämnen. De födoämnen som oftast ger allergi är mjölk, ägg, fisk och vetemjöl. Om du som förälder misstänker att ditt barns eksem har ett samband med maten, bör du kontakta BVC för att få hjälp att ta reda på vad som orsakar eksemet. Det är inte bra att testa på egen hand och utesluta ett eller flera födoämnen för att se om eksemet blir bättre.

Huden är kroppens största organ, ungefär 2 kvadratmeter hos en vuxen människa. Den är ett levande organ och vårt skydd mot omvärlden. Vi vill allra helst att vår hud ska vara fin, len och mjuk. Eksem är en inflammation i hudens övre lager. De första symtomen är rodnad och klåda. Sedan kommer röda knottror och ibland vätskefyllda blåsor, huden ”kokar över”, vilket är den ursprungliga innebörden av det grekiska ordet ekzema, varifrån det svenska namnet kommer. Går blåsorna sönder uppstår sår som kan bli infekterade. I senare stadier kan huden bli torr, förtjockad och få smärtsamma sprickor.
Det är viktigt att konstatera vad man reagerar på så att framtida kontakt och därmed obehagliga reaktioner kan undvikas. Vid eksem är det viktigt att behålla fukten i huden. Det gör man genom att regelbundet använda de mjukgörande krämer som hindrar avdunstning.Vid lindriga besvär kan det räcka med behandling med mjukgörande krämer i kombination med de receptfria kortisonkrämer som finns på apoteken. Om behandlingen inte ger effekt ska du kontakta din vårdcentral för utredning och behandling. Målet med behandlingen är att lindra besvären och göra tillvaron så bra som möjligt.

Tre vanliga typer av eksem

Tre vanliga typer av eksem är atopiskt eksem, kontakteksem och handeksem.
Atopiskt eksem är en hudsjukdom som har blivit allt vanligare. Atopi är en ärftlig benägenhet att utveckla allergi. När huden reagerar på någon försämrande eller utlösande faktor börjar den klia, blir röd och torr. Eksemet blossar upp. Atopiskt eksem kan påverka hela livet. Klådan kan försämra nattsömn och koncentrationsförmågan, exempelvis i skolan. Det kan även vara svårt att motionera, när du blir varm och börjar svettas kan klådan öka. Stress är en försämrande och ibland utlösande faktor.
Diagnos ställs med hjälp av sjukdomshistoria och genom undersökning av huden. I vissa fall tas ett allergiblodprov eller görs ett pricktest, men detta behövs inte för att ställa diagnos, utan är ibland ett led i utredningen av vad som utlöser eksemet.

Atopiskt eksem hos barn

Hos barn kallas sjukdomen ibland böjvecksekem, eftersom utslagen i allmänhet finns i knä- och armbågsveck, runt vrister, handleder och halsen. Hos spädbarn sitter eksemet ofta i ansiktet eller på armars och bens utsidor. Sjukdomen kan vara det första tecknet på överkänslighet som kan leda till andra allergier. Långt ifrån alla med atopisk eksem har dock allergi, utan många andra saker (t.ex svettning, bad, dusch, stickiga kläder, rivning) gör huden lättirriterad, inflammerad och kliande. De flesta som har atopiskt eksem blir bättre eller helt bra sommartid. Cirka 20 procent av alla barn har före skolåldern haft besvär med atopiskt eksem under längre eller kortare tid. Den som har haft den här typen av eksem löper större risk att senare i livet få astma och hösnuva.
Hos en del barn försämras eksemet om de äter vissa födoämnen. De födoämnen som oftast ger allergi är mjölk, ägg, fisk och vetemjöl. Om du som förälder misstänker att barnets eksem har ett samband med vad ditt barn äter, bör du kontakta BVC för att göra en utredning.
Det är inte lämpligt att på egen hand utesluta ett eller flera födoämnen för att se om eksemet blir bättre. Det ska alltid ske i samråd med läkare och/eller dietist.

Atopiskt eksem hos vuxna

Hur vanligt atopiskt eksem är i vuxen ålder är oklart. Cirka 50-60 procent av de som har atopiskt eksem som barn blir helt bra innan de når vuxen ålder. Men många har eksembesvär av varierande intensitet och varaktighet långt upp i åldrarna. Hos vuxna ses atopiskt eksem oftast som handeksem. Eksemet kan ändra karaktär och blir svårare att diagnostisera. I såväl barndomen som i vuxen ålder är det viktigt att veta att en individ samtidigt kan ha mer än en eksemdiagnos. Därför ska oklara och/eller långdragna fall bör utredas av specialistläkare. Det finns också en ökad risk att drabbas av handeksem i arbeten där händerna exponeras för irriterande faktorer exempelvis i frisöryrket, restaurangyrken och vårdyrken, eller andra yrken där man kommer i kontakt med vatten och kemikalier.

Kontakteksem

Kontakteksem är inte medfött utan kan uppkomma efter kortare eller längre tids kontakt med ett ämne som irriterar eller framkallar allergi. Det finns två olika typer av kontakteksem, allergiskt och icke-allergiskt. Det icke-allergiska kallas även för irritationseksem.
Det allergiska kontakteksemet uppstår när huden varit i kontakt med något du utvecklat allergi mot (t ex nickel). För vissa ämnen krävs det långvarig kontakt för att allergi ska uppstå, för andra kan det gå fort. Cirka 20 procent av vuxna svenska är kontaktallergiska. Exempel på ämnen som ofta framkallar allergiskt kontakteksem är nickel, krom, gummi, parfymämnen och vissa konserveringsmedel. Sammanlagt finns det ca 4000 ämnen som kan orsaka kontaktallergi. Risken för att utveckla nickelallergi, som är den vanligaste kontaktallergin, ökar om du använder smycken som innehåller nickel. Risken är särskilt hög om man tar hål i öron eller låter pierca sig och använder nickelhaltiga smycken. En nickeltest finns att köpa på Apoteket som enkelt visar om ett smycke innehåller nickel eller inte.

Diagnos ställs med hjälp av lapptest och sjukdomshistoria.

Icke-allergiskt kontakteksem eller irritationseksem sitter oftast på händerna. Det uppstår när hudens naturliga skydd bryts ner, till exempel genom att man ofta tvättar sig med tvål och lösningsmedel. Det är vanligt med den här typen av eksem i yrken där personalen handskas mycket med vatten och rengöringsmedel. Hur känslig man är skiljer mycket från person till person. Risken att få icke-allergiskt kontakteksem ökar om man har haft atopiskt eksem som barn, särskilt om detta varit svårt och långdraget.
Hos barn och ungdomar är irritationseksem vanligt under sportskydd, till exempel under benskydd i samband med ishockey- eller fotbollsspel. Även täta skor kan orsaka itrritationseksem.

Handeksem

Handeksem kan vara av fler typer: handeksem som ett led i atopiskt eksem, irritationseksem och kontaktallergiskt eksem.
Den vanligaste typen av handeksem är irritationseksem som ofta orsakas av att huden blivit irriterad av upprepad kontakt med vatten och rengöringsmedel, hudretande kemikalier eller nötning på huden. Handeksem blir ofta kroniskt .

Hos barn förekommer handeksem oftast som en yttring av atopiskt eksem.

Handeksem är den vanligaste yrkesbetingade hudsjukdomen och utgör 90 procent av alla yrkesutlösta hudsjukdomar. Hos sjukvårdspersonal, tandvårdspersonal och livsmedelsarbetare är handeksem ganska vanligt.. Orsaken är framför allt irritationseksem eftersom dessa yrkesgrupper tvättar händerna ett stort antal gånger dagligen. Hårfrisörer är en annan yrkesgrupp som löper en stor risk att utveckla handeksem både genom kontaktallergi mot olika ämnen i arbetsmiljön och på grund av våtarbete och kontakt med exempelvis hårschampo, vått hår samt permanentvätskor.
Svenska studier visar att 10 procent av både gymnasieelever och den vuxna befolkningen årligen har handeksem. Kvinnor drabbas betydligt oftare än män och vanligast är det bland kvinnor i 20-40 års ålder där 15 procent av kvinnorna har handeksem.
Orsaken till att fler kvinnor än män drabbas är troligen att många kvinnodominerande yrken/sysslor innebär mycket våtarbete som ökar risken för handeksem. Den som får handeksem av sitt arbete kan tvingas bli sjukskriven, byta arbetsplats eller kanske utbilda sig till ett helt annat yrke.

Goda råd vid eksem:

  • Undvik uttorkning av huden, var sparsam med vatten och tvål.
  • Använd mjukgörande krämer flitigt, vid handeksem efter varje handtvätt, i kombination med de kortisonkrämer som ordinerats av läkare. Använd badolja i badvattnet eller vid duschning.
  • Vid handeksem kan händerna skyddas med plasthandskar vid diskning eller annat våtarbete. Det kan även vara bra att ha bomullsvantar innanför plasthandskarna.
  • Efter idrottslektionerna i skolan kan det underlätta med barnolja i en sprayflaska som kan användas efter duschen. Går snabbare än att smörja.
  • Riv inte bort lösa fjäll eller hudflagor, smörj istället bort dem med mjukgörande kräm.
  • Undvik ”stickiga” kläder av ylle, tvätta alla nya kläder före användning, eftersom de kan innehålla kemikalier som kan förvärra eksemet.
  • Astma- och Allergiförbundets Barnallergifond kan ibland hjälpa barn som är medlemmar i förbundet med en rekreationsresa till varmare länder under den kalla årstiden. Många upplever att eksemen förbättras av sol och salta bad.

Text Eva-Maria Dufva

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php