Män ställer mer krav på kosten

Män har lättare än kvinnor att ställa krav på att få glutenfri kost, det visar en svensk undersökning.

Samhällets normer för hur unga kvinnor och män förväntas uppträda i vardagen har betydelse för deras upplevelse av glutenintolerans. För män är det enklare att ställa krav på glutenfri kost. Det visar dietisten Ethel Kautto vid Institutionen för kostvetenskap vid Umeå universitet i en avhandling.
I Sverige har omkring 35 000 personer fått diagnosen celiaki (glutenintolerans) och fler kvinnor än män är drabbade. Celiaki är en inflammatorisk kostrelaterad tarmsjukdom där den enda fungerande behandlingen är att utesluta gluten ur kosten. Gluten är ett protein som finns i vete, korn och råg och är de spannmål som är vanligt förekommande i exempelvis bröd, pasta och pizza. Glutenfri kost innebär att utesluta dessa spannmål och istället införa alternativ, vilket kan påverka livsmedlets utseende, konsistens och smak.

Normer påverkar beteendet

De ungdomar som Ethel Kautto studerat i sin avhandling var födda 1993 och deltog i en skolbaserad nationell studie för celiaki, Exploring The Iceberg of Celiacs in Sweden. Ungefär fem år efter att de blivit diagnostiserade med celiaki intervjuade hon sju kvinnor och sju män om deras vardagsupplevelser av att leva med celiaki.
Att följa en strikt glutenfri kostbehandling är krävande och innebär att individen ständigt måste ta eget ansvar över sin behandling. Samhällets förväntade normer att unga kvinnor ska uppträda empatiskt, sätta andra före sig själv, och inte ställa krav, blir ett hinder för unga kvinnor som ordineras en strikt glutenfri kostbehandling. Unga män däremot, förväntas uppträda självsäkert, kunna ställa krav och vara engagerad.
–Därmed verkade det vara lättare för unga män med celiaki att ställa krav på sin omgivning om glutenfri kost, säger Ethel Kautto.