Åskväder

Åskväder på kvällen över hustak

Åskväder på kvällen över hustak