Förbundsstyrelsen

Sju ledamöter i Astma- och Allergiförbundets styrelse