Skolmiljarden

Flicka sittande vid bord i klassrum