Hjälp att hitta ut i naturen

Åsa Jonsson är en av två ledare för projektet Friluftsliv för alla som drivs av Astma- och Allergiförbundet och Friluftsfrämjandet Region Öst.

Åsa Jonsson har ett brinnande intresse för att hjälpa andra människor att må bra. Hon är utbildad hälsopedagog och under en termin med studier i friluftspedagogik i Norge väcktes ett stort friluftsintresse.
– Jag har jobbat som hälsopedagog i flera år. När jag hörde om det här projektet kände jag att allt föll på plats. Här kunde jag verkligen få användning för mina kunskaper och intressen. Att det dessutom handlar om barn och ungas fritid och hälsa gör det extra motiverande.

Tillgång till naturupplevelser

Projektet, som kallas FRALLA, genomförs med stöd från Postkodlotteriet och har precis gått in i sitt tredje och sista år. Målet är att öka kunskapen hos ledare om hur man kan anpassa en friluftsverksamhet för barn och ungdomar som har astma och allergi, så att fler får tillgång till naturen och naturupplevelser.
– Barn och unga med allergiutmaningar kan vara utestängda från en del fritidsaktiviteter. Det kan vara lokaler som inte är anpassade, pälsdjur eller starka dofter, fysisk ansträngning som inte fungerar och så vidare. Friluftsliv är en aktivitet som kan passa dem, det går inte ut på prestationer, som idrott ofta gör.

Kunskap och verktyg

Projektet ska bland annat ta fram en webbaserad utbildning för ledare. De aktiva inom Friluftsfrämjandet behöver lära sig om allergiska sjukdomar och de i Astma- och Allergiförbundets lokalföreningar kan få kunskap, verktyg och inspiration för att anordna friluftsaktiviteter.
–Medan projektet pågår finns möjlighet att få ekonomiskt bidrag, en FRALLA-check. Om du vill ordna en friluftsaktivitet, ta kontakt med din lokalförening.

Text Lena Granström Foto Johan Kindbom