Pollenfälla

Agneta Ekebom på taket för att mäta halterna av pollen i luften.

Agneta Ekebom på taket för att mäta halterna av pollen i luften.