Hälsorisker med ozonrengöring

Ozonanläggningar används bland annat för rengöring i storkök och restauranger. Vid exponering kan den reaktiva gasen orsaka stora hälsobesvär, bland annat astma och rinit. Det visar en ny studie från Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.

Ozonaggregat och rengöring med ozon har länge använts vid sanering av bränder. Numera har användningsområdet utökats kraftigt och det används bland annat för att få bort olika lukter i soprum, toalettutrymmen eller röklukt i bostäder, bilar och hotellrum. Ozon marknadsförs även stort för rengöring i privata hemmiljöer och sedan 2012 används det för rengöring av imkanaler i storkök och restauranger. Men det finns baksidor.

Exponerade på arbetet

Under 2017–18 fick Arbets- och miljömedicin på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg ta emot ett antal patienter som blivit exponerade för ozon genom läckage från anläggningar i storkök och från aggregat som använts för luktborttagning i hotellrum. Det är bakgrunden till varför yrkeshygieniker och läkare vid Arbets- och miljömedicin startade utredningen som nu har mynnat ut i en rapport.
Myndigheter och branschorganisationer för plåt- och ventilationsföretag kontaktades för att kartlägga hälsorisker och regelverk. Även en enkätundersökning till landets sotare genomfördes. 200 sotare svarade på enkäten och av de 104 som oftast jobbar med anläggningar där ozonrengöring används hade nära hälften fått typiska symtom som besvär från luftvägar, huvudvärk, yrsel och illamående.

Efterlyser samarbete för riskminskning

”De beskrivna patientfallen visar att det finns betydande potentiella hälsorisker vid ozongenerering”, skriver författarna i rapporten. De uppgivna besvären ”stämmer även väl överens med de besvärsbilder som finns beskrivna i litteraturen i samband med exponering för ozon”. Det är sedan tidigare känt att ozon kan ge astma, rinit och bronkitliknande besvär.
I Sverige finns cirka 1000 sotare som kan vara exponerade och i ventilationsbranschen uppskattas antalet vara mellan 4000 och 6000 personer.
– Hur många som kan vara exponerade i restauranger och storkök är omöjligt att säga, men upp till vart fjärde kök skulle kunna vara utrustat med ozongenereringsanläggning, skriver man vidare.
Arbets- och miljömedicin efterlyser nu diskussioner med berörda myndigheter och branscher för att minska riskerna med ozongenerering i ett flertal olika miljöer.

Läs rapporten här.

Text Louise Cederlöf Foto Colourbox