Glädjande beslut för alla barn med allergi

Folkhälsomyndigheten har beslutat att anta ett nytt allmänt råd om städning i skolor, förskolor, fritidshem och öppen fritidsverksamhet.
–– Inom Astma- och Allergiförbundet är vi mycket glada och tacksamma för att myndigheten valt att lyssna på de synpunkter vi fört fram om att heltäckande textila mattor bör undvikas i barns miljöer, säger ordföranden Maritha Sedvallson.
Under våren 2014 har Astma- och Allergiförbundet tillsammans med andra remissinstanser haft möjlighet att yttra sig om förslaget till nytt allmänt råd. Förbundet framförde då bland annat att heltäckande textila mattor borde undvikas helt i barns miljöer.
Detta ställningstagande grundar sig på att forskning och erfarenheter visar på att damm och allergen med tiden samlas i mattorna och sedan avges till inomhusluften, att skolorna ofta har en liten budget för städning, att heltäckande mattor är svårstädade och att andelen barn med astma har ökat med 50 procent de senaste åren (från 6 procent 2003 till 9 procent 2011).
–– I rapporten Allergi i förskola och skola från Socialstyrelsen finns enligt vår åsikt tillräckligt stöd för att avråda från textila golv. Vi anser också att försiktighetsprincipen i Miljöbalken bör tillämpas för att undvika hälsoproblem hos barnen, särskilt för dem med allergi och annan överkänslighet.
–– I Astma- och Allergiförbundet är vi mycket tacksamma för att Folkhälsomyndigheten lyssnat på våra synpunkter och hoppas på ett fortsatt gott samarbete i frågor som handlar om allergi och annan överkänslighet, avslutar Maritha Sedvallson.