Värmebehandling

Alsahi Majid. Astmabehandling i Lund. Läkare Lars Ek och sjuksköterska Berit Malmros.