Penicillinallergi

Forskaren: Allergidiagnos kan minska antibiotikaresistensen