Domstol

Paragraftecken i förgrunden, lagbok, hand och klubba i bakgrunden

Paragraftecken i förgrunden, lagbok, hand och klubba i bakgrunden