Felaktig komponent i Emerade adrenalinpenna

En felaktig komponent i autoinjektorn kan vara orsaken till att Emerade injektionspenna med adrenalinlösning i vissa fall inte fungerar. Även om risken är liten att injektionspennan inte fungerar som avsett, råder Läkemedelsverket de som har injektionspennan att kontakta läkare för att, i mån av tillgång, byta till annan adrenalinpenna.

Emerade 150/300/500 mikrogram lösning för injektion är godkänd för behandling av svåra akuta allergiska reaktioner (anafylaxi).
– De flesta Emerade adrenalinpennor förväntas fungera som avsett trots felet, men Läkemedelsverket rekommenderar läkare att i första hand förskriva adrenalinpennor av annat fabrikat till dess att tillverkaren kommit till rätta med problemen med Emerade adrenalinpenna, säger Karl- Mikael Kälkner, läkare på Läkemedelsverket.

Bättre än ingen

Undersökningar gjorda av tillverkaren har identifierat ett konstruktionsfel som innebär att två komponenter i pennan, under vissa omständigheter, kan haka i varandra och försvåra aktiveringsprocessen. Det kan finnas en risk att vissa pennor inte aktiveras även efter försök med högre aktiveringskraft.
– Vi är medvetna om att den här åtgärden tyvärr kan leda till brist på adrenalinpennor av andra fabrikat. Om man inte har tillgång till adrenalinpenna av annat fabrikat bör man därför fortsatt använda Emerade adrenalinpenna, säger Karl- Mikael Kälkner.
Läkemedelsverket har tidigare informerat om att det kan behövas större kraft än förväntat för att pennan ska aktiveras, det vill säga att nålen löses ut och innehållet injiceras i låret. Om Emerade inte aktiveras ska ett nytt försök göras genom att pressa pennan med större kraft mot det avsedda injektionsstället på lårets utsida.

Fler än en

Patienten bör alltid bära med sig fler än en adrenalinpenna. Detta i enlighet med de instruktioner som ges i bipacksedeln. Om den första pennan trots försök inte aktiveras, ska patienten omedelbart använda sin andra penna.
De som använder Emerade adrenalinpenna:

  • Bör kontakta läkare för att, i mån av tillgång, byta till annan adrenalinpenna.
  • 
Rekommenderas att alltid bära med sig mer än en adrenalinpenna.
  • 
Ombeds kontakta sin förskrivare med frågor kring läkemedel.
  • 
Ska förvara Emerade adrenalinpenna vid högst 25◦C.