En hjälpande hand

Nu kan du kolla om dina mediciner fungerar tillsammans

Medihand är en app som ska göra det lättare för dig att hålla koll på dina läkemedel. Genom att skriva in dina mediciner får du snabbt svar på om de går att kombinera. Grönt ljus betyder ja, gult att du behöver söka mer information och rött att läkemedlen absolut inte ska kombineras. Appen kan också påminna om när du ska ta din medicin med mera.