Elda rätt

När ved brinner bildas sotpartiklar och kolväten som är hälsofarliga att andas in. Dessa föroreningar kan leta sig in i lungor och blodkärl och bland annat orsaka luftvägsrelaterade sjukdomar. Viktiga saker att tänka på, speciellt i tätbebyggda områden, är att ha lagom torr ved, god lufttillförsel och se till att stapla brasan luftigt. Bäst förbränning och minst föroreningar blir det om man tänder brasan i toppen. Utsläppen kan då halveras enligt Naturvårdsverket.

Foto Colourbox