Patientföreningen – nätverk eller maktfaktor?

Patientföreningar har stor potential att ta tillvara medlemmarnas rättigheter till medbestämmande i sjukvården. Men idag utnyttjas inte möjligheterna fullt ut. Det visar en avhandling i företagsekonomi vid Stockholms universitet.

Apoteket kan specialtillverka din medicin

Apoteket Produktion & Laboratorier tillverkar individanpassad medicin för bland annat allergiker. Men alla känner inte till att möjligheten finns att få skräddarsydda läkemedel.

Värktablett kan vara dödligt piller

Om Mikael Kokkonen får i sig en värktablett av fel sort riskerar han livet. Tre gånger har han råkat ut för allergisk chock på grund av sin överkänslighet mot acetylsalicylsyra.

Tandställning minskar risken för nickelallergi

Trots att tandställningar innehåller nickel ökar de inte risken för kontaktallergi hos ungdomar. Tvärtom verkar tandreglering som påbörjas före piercing snarare minska allergirisken, konstaterar Ronny Fors i den avhandling han lagt fram vid Umeå universitet.