Stor arbetsglädje i förbundet

Det ska kännas kul att när man engagerar sig i ideellt arbete. Det är ju något som man använder sin fritid till. I stället för att umgås med sin familj eller ägna sig åt sitt intresse avsätter man tid för att tillsammans med likasinnade arbeta för något man tycker är viktigt.

Barns miljöer måste uppmärksammas

Jag möter ofta föräldrar som är djupt oroliga för de brister som finns i den fysiska miljön som barnen växer upp i. Det handlar om allvarliga missförhållanden som inte uppmärksammas tillräckligt. I slutet av förra året kom en rapport från den statliga myndigheten Boverket som påvisade att 70 – 80 procent av landet skolor är […]

Brist i immunförsvaret orsakar celiaki

Hos glutenintoleranta tror immunförsvaret att gluten är en sjukdomsframkallande bakterie. Forskare vid Umeå universitet visar i en ny studie att denna risk har att göra med ofullständig utmognad av immunceller i tunntarmen och att det troligen är medfött. Regulatoriska T-celler (Treg) är en typ av immunceller med uppgift att ”hålla andra immunceller i styr”, hindra […]