Astma-app

Astma-app

Victoria Palmquists testar en astma-app. Appen asthmatuner är framtagen av barnsjuksköterskan Björn Nordlund.

Victoria Palmquists testar en astma-app. Appen asthmatuner är framtagen av barnsjuksköterskan Björn Nordlund.